bg | ro | en |

I.CE.A

I.CE.A - Инвестираме в кръговата икономика чрез образованието за възрастни

https://icea-project.eu/


Източници на финансиране:
Еразъм +


Със 70% се очаква да нараснат отпадъците в световен мащаб до 2050 година, а глобалното потребление на материали да се удвои през следващите четиридесет години.

Без ефикасни политики за борба с климатичните промени и техните последствия, без мащабни стратегии за запазване и регенерация на ресурсите, енергиите и почвата, както и без глобално опазване на околната среда, задънената улица, към която води линейният икономически модел, вече отдавна не е само теоретична хипотеза.

Кръговата икономика и нейните принципи са един от възможните начини да се предотврати тази мрачна прогноза. Факт е, че голяма част от хората в зряла възраст нямат нито познания, нито компетенции да генерират и прилагат „зелени“ идеи, и така поне малко да забавят предстоящия екологичен колапс.

Проектът I.CE.A има за цел да запознае възрастни хора със „зеления“ начин на мислене, така че да започнат да прилагат ефикасни и ефективни стратегии в борбата с промените в природата.

Проучване на добри практики за „зелени“ дейности в страните партньори и разработване на интерактивна карта с алтернативни начини за преминаване към „зелен“ начин на живот; обучения по предприемачество за възрастни, насърчаващи „зелените“ идеи и социалното предприемачество - това са част от дейностите по проекта I.CE.A.

Предвижда се още създаването на приложение и QR кодове, които ще бъдат разположени на ключови места в страните партньори по проекта, както и развитието на мрежа от „зелени“ предприемачи.

Участници в проекта ще бъдат възрастни, които имат интерес да прилагат подходите на кръговата икономика, както и такива, които слабо познават нейните принципи, но искат да научат повече за тях.

Българо-румънска палата е водещ партньор в проекта, а останалите организации, които работят по него са от Полша, Австрия, Италия, Кипър, Испания, Люксембург и Гърция.

Период на изпълнение: ноември 2021 – март 2024