bg | ro | en |

Новини назад

До 2025 г. в Русе ще има нов интермодален терминал

06.07.2022

Изграждането на Интермодален терминал Русе ще бъдат финансирано по Националния план за възстановяване и устойчивост. Проектът на стойност 52 млн. лв. без ДДС е определен като приоритетен и трябва да приключи до 2025 г.

Чрез интермодалния терминал ще се изпълни транспортната верига от типа „море - жп транспорт – река“. Той ще бъде разположен в района на Индустриалния парк, а началото на изграждането на съоръжението ще бъде в началото на 2023 г.

"Основните ползи от интермодалния терминал са социално-икономически – ползи за бизнеса и повишаване на приходите на местния бюджет, ще бъдат открити нови работни места", каза ръководителят на Звеното за подготовка, управление и изпълнение на проекти "Гарови комплекси и терминали" към НКЖИ арх. Александър Туджаров, цитиран от БТА.

По думите му превозът на товари ще бъде по-безопасен, когато премине от шосейната към железопътната инфраструктура. Ще намалеят тежките пътно-транспортни произшествия, трафикът също ще се облекчи. "Имаме убеденост, че до края на 2025 г. ще сме приключили с изграждането на интермодалния терминал и ще сме стартирали процедура за концесионер, който ще експлоатира терминала", допълни арх. Туджаров.

Според анализите в началото терминалът ще може да обработва около 60 000. контейнера годишно, като се очаква капацитетът му да достигне 120 000.

Русе е определен като ключова интермодална точка в Стратегията за интегриране на българската железопътна инфраструктура в европейската мрежа за интермодален транспорт.


Още по темата