bg | ro | en |

Новини назад

Как фирмите могат да получат до 50 000 евро за зелена трансформация?

18.03.2024

Компаниите, които искат да внедрят зелени модели на работа и да оптимизират процесите си, могат отново да кандидатстват за финансова помощ по програма „Устойчив преход към гъвкави и зелени предприятия – STAGE“.

Новата покана безвъзмездно финансира консултантски услуги за изготвяне на инвестиционни планове с цел улесняване на прехода към устойчивост.  По нея могат да кандидатстват малки и средни предприятия (МСП) от ЕС или от държава, асоциирана към програма Хоризонт Европа. Одобрените кандидати ще получат грантове до 50 000 евро, за да разработят инвестиционен план за модернизация и технологично обновление, автоматизация, дигитализация, внедряване на възобновяеми източници на  енергия или кръгови модели на производство и т.н., с благоприятен ефект върху околната среда и с цел постигане на устойчивост на предприятието в дългосрочен план.

Средствата се предоставят само за проекти, за които се ползват услугите на регистрирани консултанти (Sustainability Advisers) в онлайн платформата на STAGE. Всеки експерт или консултантска компания с опит, която отговаря на изискванията, може да се регистрира в платформата. Вижте повече тук.

Ако все още не сте се присъединили към единствената по рода си екосистема за преход към декарбонизирана икономика, регистрирайте се в платформата STAGE и направете Първоначална оценка на Вашата компания, за да можете да участвате и в програмата за финансова помощ.

Кандидатства се електронно, на английски език, чрез попълване на апликационна форма и изпращането ѝ през онлайн портала на проекта. Не по-късно от 31.05.2024 г.


Още по темата