bg | ro | en |

Новини назад

Какво се променя в България от 1 януари 2024 г.

01.01.2024

Редица промени и в България от 1 януари 2024 г.

Минималната работна заплата се увеличава от 780 на 933 лв. Скокът е заради автоматизирания механизъм, който бе приет преди година, и който за първи път обвързва минималната работна заплата със средната брутна заплата за страната. Повишават се минималните осигурителни прагове и минималният праг се изравнява с новия размер на МРЗ, а максималният осигурителен доход се увеличава от 3400 на 3750 лв. 

Минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се се вдига до размера на минималната заплата - 933 лв. Това не се отнася за регистрираните земеделски производители, които не определят окончателен размер на осигурителния доход за дейността по производство на непреработена растителна и/или животинска продукция.

Вдига се и линията на бедност – от 504 на 526 лв. Повишаването ѝ тази година е минимално и ще окаже отражение върху финансовата подкрепа за хората с увреждания, чиито помощи са обвързани с нивото ѝ.

Нарастват възрастта и стажът за пенсиониране. През 2024 г. възрастта за пенсиониране при жените става 62 години и 2 месеца, а при мъжете – 64 години и 7 месеца. За да се пенсионират, жените трябва да са натрупали 36 години и 6 месеца стаж, а мъжете – 39 години и 6 месеца. Увеличенията в тази сфера варират между 1 и 2 месеца. По план това нарастване трябва да продължи, докато достигне 65-годишна възраст с 37 години стаж за жените и 65 години с 40 години стаж за мъжете. За мъжете това ще стане през 2029 г., а за жените – през 2037 г.

От 1 януари работодателите ще покриват първите два, а не първите три дни болничен на служителите си. Запазва се размерът на обезщетението - 70% от надницата. Максималният дневен размер на паричното обезщетение за безработица нараства до 107.14 лева, но минималият се запазва - 18 лв. за ден.

Данъци, акцизи, такси

  • От началото на годината България вече не може да изнася продукти от руски нефт. От март е заложено да отпадне и възможността за внос на руски нефт.
  • Стандартният акциз на цигарите се увеличава до 194 лв. на 1000 къса, при досегашни 185 лв. Това ще доведе до поскъпване на цигарите с около 30 стотинки. Нагреваемите изделия със съдържание, различно от тютюн, също ще се облагат с акциз и съответно крайната им цена ще скочи. На практика така се приравняват всички електронни устройства, независимо дали в течността им има никотин, или само екстракт от растения, билки или плодове, към тютюневите изделия.
  • Двойно скача акцизът на бирата, която се произвежда от т.нар. независими малки пивоварни - тези, чието производство не надхвърля 200 000 хектолитра годишно. Досега тяхната бира се облагаше с по-ниска ставка от продукцията на останалите.
  • Актуализирани са таксите за хазартните оператори. Увеличението е между два и четири пъти, а очакванията са за допълнителни постъпления от 200 млн. лв.
  • Пластмасовите чаши и кутиите за храна поскъпват с 5 стотинки и вече струват съответно 10 и 25 стотинки при 5 и 20 ст. досега. Стойността им ще се повишава постепенно до 2027 г., когато трябва да достигне 40 стотинки за кутия и 25 стотинки за чаша.

От 1 януари 2024 г. Националната агенция за приходите създава нова териториална дирекция "Средни данъкоплатци и осигурители" с национален обхват. Целта е да се осигури фокус върху фирмите, които имат съществен дял за приходите в бюджета, както и преминаване от последващ към текущ контрол. Пререгистрацията в новата дирекция ще става служебно. Промяната се отнася за дружествата, платили през 2022 г. над 1.5 млн. лв. данъци и осигуровки след приспадане на възстановените през годината суми, или нетните им приходи от продажби да са повече от 15 млн. лв.

Със Заповед № ЗМФ - 1295/28.12.2023 г. на министъра на финансите от 1 януари 2024 г. се утвърждава нов списък на стоки с висок фискален риск, с кодове по комбинираната номенклатура. Стоките от списъка, между които зеленчуци, млечни продукти, меса и риба, са в режим за задължително предварително деклариране на данни за превозите.

Поскъпва водата
ВиК услугите поскъпват от 1 януари с решение на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Изменят се цените на 38 ВиК оператора - 27 регионални държавни дружества, 4 общински и 7 частни оператора. Средното поскъпване за страната е с 15 процента.

Цената на природния газ се намалява с 11%. Тя обикновено се движи нагоре през зимния сезон, но заради топлото време и препълнените газови хранилища цените на борсите вървят надолу, което се отразява и в България.

Основната лихва пада

От 1 януари 2024 г. основният лихвен процент (ОЛП) става 3.79 на сто.


Още по темата