bg | ro | en |

Новини назад

Трудовата мобилност като възможност за икономическо развитие

10.10.2019

Натрупаният опит от Българо-румънска палата и нейните партньори в областта на трудовата мобилност беше представен на международен форум в Брюксел. Изпълнителният директор на Палатата Елеонора Иванова сподели резултатите от проекта ВИЗА и актуална информация за трудовия пазар и законодателството по отношение на наемането на работници от трети страни.

Актуални данни за нивата на възнагражденията, проблемите на трудовия пазар в България и Румъния и възможностите за регулиране на дисбаланса между търсенето и предлагането на квалифициран труд, бяха част от акцентите в презентацията на Елеонора Иванова. Тя сподели тезата, че вносът на работници с дългосрочни контракти е един от начините за осигуряване на персонал в България и Румъния.

Представянето на Палатата бе по време на семинара „Европа по-близо до гражданите“, организиран от Управляващия орган на Програма Interreg V-A Румъния-България като част от Европейската седмица на регионите и градовете, която се проведе от 7 до 10 октомври в Брюксел. Участниците в събитието видяха и един от филмите, създадени по проекта ВИЗА  в подкрепа на трудовата мобилност.

Успешните истории от проектите, финансирани по Програмата за трансгранично сътрудничество бяха фокуса на семинара. Участниците споделяха опит и добри практики за това как проектите, изпълнявани по Програмата за трансгранично сътрудничество между Румъния и България, решават реални проблеми и подобряват живота на хората в трансграничния район.

Снимка: Romania Bulgaria CBC Programme


Още по темата