bg | ro | en |

Новини назад

Менторството в учителската професия

21.09.2022

„Менторството в учителската професия като инструмент в приобщаващото образование“ бе темата, с която екипът на Българо-румънска палата представи проекта LearnGen по време на кръгла маса, организирана от Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование в Русе.

Събитието премина под надслов „Нови перспективи в приобщаващото образование“ и събра експерти от различни звена, които имат отношение по темата – педагози, психолози, университетски преподаватели, представители на граждански организации.

От страна на БРТПП в дискусията се включиха колегите Десислава Пенчева и Лора Саркисян, които говориха за наставничеството между поколенията в контекста на образователната система. Те представиха платформата с обучителни материали и ресурси, посветена на менторството на работното място.

Проектът "LearnGen - Менторство между поколенията на работното място" има за цел да помогне както на по-възрастните служители, така и на младите им колеги, да развият такива умения за справяне с работата, преподавайки едни на други и учейки се едни от други, и така да бъдат по-малко уязвими от професионалните предизвикателства пред тях. Заедно с партньорите по проекта разработихме учебна програма и специализирани материали, които дават различни стратегии за справяне или избягване на проблемите, които възникват между поколенията на работа. В пилотната фаза участваха повече от 120 човека с различни нива на образование и професионален опит и това ни даде различни гледни точки по темата с общуването между поколенията на работното място. Сред тях бяха мениджъри на МСП, специалисти по човешки ресурси, кариерни консултанти, преподаватели, доставчици на обучение, професионалисти по здравни грижи, експерти от туристическия сектор и др.

Вижте платформата и обучителните материали тук.


Още по темата