bg | ro | en |

Новини назад

Целта на ЛКВ ВАЛТЕР: „Да подсигурим здраве и да помогнем на икономиката да продължи да се движи“

25.03.2020

WALTER GROUP има строга политика за непрекъснатост на бизнеса за ситуации, сходни на настоящата, която е част от тяхната система за управление на кризи. Те следват указанията, предоставени от Световната здравна организация (СЗО) и национални органи като Министерство на външните работи и Министерство на вътрешните работи в Австрия. Съобразявайки се с наложените мерки, се стараят да превъзмогнат затрудненията и да предприемат необходимите мерки, за да гарантират здравето и безопасността на техните служители и бизнес партньори. Организацията им е подготвена да работи от къщи и подобни мерки са вече внедрени.
 
ЛКВ ВАЛТЕР все още организира сухопътен и комбиниран транспорт в цяла Европа, както и от и до Русия, Централна Азия, Северна Африка и Близкия Изток. Поради непрестанно променящите се обстоятелства, молят за Вашето разбиране по повод по-дълги срокове за изпълнение на заявки от обикновено.


Още по темата