bg | ro | en |

Настоящи членове

Медийни проекти и комуникации

Комуникационна агенция, предлагаща услуги в сферата на бранд идентичност, социални медии, организиране на събития, връзки с обществеността и др.

 

Контакти:
Адрес: България, гр. София, бул. „Черни връх“ 43
Телефон: +359 884 217 903
Е-mail: office@3con.eu
Web: www.3con.eu