bg  |  en  |  ro  | 

МЕМОФИШ

Наименование на проекта: МЕМОФИШ - памет и бъдеще. Истории за дунавската цивилизация

Финансираща програма: Интеррег V-A Румъния-България

Период на осъществяване: 01.08.2018 - 31.01.2020

Кратко описание:

Въз основа на предишни проучвания и проекти в трансграничния българо-румънски регион е установено, че природните ресурси по поречието на река Дунав се използват по разрушителен начин, което се явява заплаха за екосистемата. В същото време е взето под внимание богатото културно и естествено наследство на дунавските рибарски общности, които по най-добър начин съчетават икономическото използване на наличните ресурси със защитата на околната среда. За да се преодолее привидното противоречие между опазването на екосистемите и икономическите потребности на населението покрай реката, партньорите по проекта ще се фокусират върху изследване на наследството на трансграничните рибарски поселища и популяризиране на техните практики като пример за съхраняване на водната и земна екосистема. Резултатите от изследването ще бъдат публикувани в онлайн база данни и основавайки се на тях, партньорите ще започнат да планират участието в проекта на 10 трансгранични рибарски общности (по 5 от всяка държава). Освен това, за да демонстрират че икономическата печалба може да върви ръка за ръка със защитата и опазването на околната среда, партньорите ще започнат процес на валоризация на нематериалното културно наследство на дунавските рибарски общности. За тази цел ще бъдат привлечени местни заинтересовани лица и организации и ще бъдат разработени интегрирани туристически продукти. Накрая партньорите ще демонстрират как резултатите от проекта могат да са от полза за трансграничния регион като ще бъдат организирани съвместни промоционални обиколки, базирани на валоризацията на наследството на рибарските общности.

 

Продукти по проекта може да видите ТУК.

 

Партньори:

* Българо-румънска търговско-промишлена палата

* СНЦ „Паралел-Силистра“ - paralel-silistra.net

* Регионален исторически музей Русе - museumruse.com

* Asociaţia Acces Călărași

* Asociația Grup Local de Pescuit „Dunărea Călărășeană“ - dunareacalaraseana.ro