bg | ro | en |

Нашите събития назад

Проект „Мемофиш“ започва обсъждане на местни стратегии

22.03.2019

Първата от поредицата от пет форум сесии за обсъждане на местни стратегии за рибарските общности в трансграничния регион Румъния - България, създадени по проект „Мемофиш. Памет и бъдеще. Истории за дунавската цивилизация“, ще се проведе на 22 и 23 март 2019 г. в Тутракан.

На първата сесия ще бъде обсъдена Местната стратегия на рибарските общности в региона Силистра – Кълъраш, за което организаторът Сдружение „Паралел-Силистра“ е поканил представители на туристически и рибарски клубове и други нестопански организации, експерти по регионално развитие, университетски преподаватели, специалисти по устройство на територията.

Проектните дейности са фокусирани в 10 селища на трансграничния регион със съхранени традиции на рибарските общности, обединени по териториалната си близост в 5 двойки: Силистра (Татарица) – Кълъраш, Ветрен (Сребърна) - Мощищя Галацуй, Тутракан – Олтеница, Русе (Бръшлен) – Гюргево, Видин (Кутово, Антимово) – Калафат. Предстоят подобни обсъждания и в другите региони.

Проектът „Мемофиш“ се изпълнява от Българо-румънската търговско-промишлена палата в партньорство със Сдружение „Паралел – Силистра“, Регионален исторически музей – Русе, Асоциация „Акчес“ – Кълъраш, Местна инициативна рибарска група „Дунаря Кълърашеана“, а финансираща програма е Итеррег V-A Румъния – България.


Още по темата