bg | ro | en |

Новини назад

Обсъдиха нови идеи за опазване на културното наследство на рибарските общности

25.03.2019

Петнадесет представители на нестопански организации и публичната администрация, експерти по регионално развитие, университетски преподаватели и специалисти по устройство на територията се събраха на 22 и 23 март в Тутракан по покана на Сдружение „Паралел-Силистра“, за да обсъдят местната стратегия за развитие на рибарската общност в региона Силистра – Кълъраш.

Форум сесията беше ръководена от Здравко Сечков, изпълнителен директор на „ФРМС  Консулт“, ангажиран със създаването на стратегията. В началото той обобщи  анализа на възможностите за развитие и заплахите пред културно-историческото наследство на рибарските общности и на тази основа представи предлаганите приоритети и мерки за неговото съхраняване и използване за икономическо развитие.

Участниците дискутираха конкретни промени в законодателството и регионални практики, които да улеснят опазването и експонирането на културното наследство на рибарските общности в региона.

По време на втората част на събитието те имаха възможността да се запознаят с

атрактивните туристически обекти, свързани с рибарската общност в град Тутракан. Вдъхновени от тях, участниците направиха свои предложения за развитие на туризма и в Силистра: рекламиране на региона Силистра-Кълъраш като част от Дунавския културен маршрут, създаване на нови регламентирани места за настаняване и хранене по поречието на Дунав около двата града, които да са в близост до реката и природата, възраждане на съвместните спортни и културни инициативи, посветени на реката и др.

Обсъдените идеи и проектни предложения ще бъдат включени като част от Местната стратегия за развитие на рибарската общност Силистра- Кълъраш. 

Обсъждането беше първото от поредицата от пет форума, посветени на   стратегиите за съвместно развитие в 10 рибарски общности на трансграничния регион Румъния - България, създадени по проект „Мемофиш. Памет и бъдеще. Истории за дунавската цивилизация“, който се изпълнява от Българо-румънската търговско-промишлена палата в партньорство със Сдружение „Паралел – Силистра“, Регионален исторически музей – Русе, Асоциация „Акчес“ – Кълъраш и Местната инициативна рибарска група „Дунаря Кълърашеана“ с финансовата подкрепа на програма Интеррег V-A Румъния – България.


Още по темата