bg | ro | en |

Новини назад

Русенският университет домакин на академична сесия по проект „Мемофиш“

17.10.2019

Академична дискусионна сесия под наслов “Културата има значение! – трансгранично сътрудничество за управление на културно-историческото наследство” ще се проведе на 18 октомври 2019 г. във Филиал Силистра на Русенския университет. Тя е част от проект „Мемофиш. Памет и бъдеще. Истории за дунавската цивилизация“ и е съвместна инициатива на Русенския университет и Сдружение „Паралел-Силистра“, партньор в проекта.

В рамките на сесията ще бъдат представени европейските политики за съхраняване и управление на културно-историческото наследство, като фокусът  ще бъде поставен върху примерите от Дунавския регион. Участниците в събитието ще разгледат документа “Културата има значение!”, създаден по проекта, и ще дискутират върху възможностите, които дава трансграничното партньорство за по-успешно управление на местните културни ресурси.

За участие в събитието са поканени представители на академичните среди и на културни институти от региона Силистра – Кълъраш, които от своя страна ще имат възможност да представят проекти или научни изследвания за съхраняване и използване на материалното и нематериално наследство в подкрепа на развитието на регионалния туризъм.

Проектът „Мемофиш. Памет и бъдеще. Истории за дунавската цивилизация“ се изпълнява от пет организации с водещ партньор Българо-румънската търговско-промишлена палата с финансовата подкрепа на програма Интеррег V-A Румъния – България.


Още по темата