bg | ro | en |

Новини назад

Менторството и взаимното обучение на работното място

11.03.2021

Връзките между дигиталните познания на младите и уменията за общуване в офлайн среда на по-възрастните са фокусът на проекта LearnGen, финансиран по програма Еразъм+. За изпълнението на този проект Българо-румънската търговско-промишлена палата ръководи международно обединение от 7 организации от Кипър, Гърция, Ирландия, Португалия и Чехия.

Целта на LearnGen е да помогне както на по-възрастните работници във фирмите, така и на младите, да развият умения за справяне с работата, учейки се едни от други. Често пъти работодателите предлагат на младите служители повече възможности за обучение, отколкото на възрастните им колеги. Въпреки обученията младежите нямат житейския опит на възрастните, често им липсват ценности и практически умения, които да им помогнат в различни ситуации. Съвместното учене е един от начините за скъсяване на дистанцията между поколенията, работещи заедно, за намаляване на конфликтите между тях и увеличаване на екипната ефективност.

LearnGen ще подпомогне развитието на умения в двете групи – да преподават едни на други и да се учат взаимно, и така да бъдат по-малко уязвими от професионалните предизвикателства пред тях. По време на проекта по-възрастните участници ще наставляват по-младите си колеги в развиването на умения като стратегическо и критично мислене, решаване на проблеми, ефективно общуване. От своя страна младите работници ще обучават по-възрастните от тях на дигитална компетентност и медийна грамотност. Те ще споделят цифрови умения и начини за справяне с технологичните предизвикателства. Ще бъдат подготвени и представени учебни материали за мениджъри на фирми, HR специалисти и служители, които се интересуват от обучение на работното място.

Изследвания от последните три години показват, че тенденцията няколко поколения да споделят общо работно място се задълбочава и това подчертава изключителната важност на проектната тема.


Още по темата