bg | ro | en |

Новини назад

Местни инвеститори продължават да доминират ВЕИ сектора в България

31.10.2023

Секторът на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в България продължава да бъде доминиран основно от местни инвеститори, като те запазват контрол над около 70% от компаниите. Това показва ежегодният анализ на ВЕИ индустрията, изготвен от бизнес и новинарска агенция SeeNext и Адвокатско дружество “Гугушев и партньори”. Докладът включва анализ на пазарната динамика за тригодишния период 2020-2022 г., изчерпателен преглед на промените в  нормативната рамка и преглед на значимите инвестиции, както и специален фокус върху две “горещи” теми – раздвижването на пазара за частни дългосрочни договори за покупко-продажба на електроенергия и напредъка при плановете за съхранение на електрическа енергия.

Методологията

Анализът обхваща 480 местни компании, занимаващи се с експлоатация, поддръжка, строителство, инженеринг и/или разработване на проекти за електроцентрали за възобновяема енергия, както и с производството на батерии, двигатели, турбини и друго оборудване за ВЕИ съоръжения. В тазгодишното издание, агенция SeeNext променя своята методология с цел включването на компании, които имат структуроопределящо значение за сектора.

Ключови тенденции

Динамичността в броя на новосъздадени компании сочи към спад – през 2022 г. са създадени едва 2 нови ВЕИ компании.

Италия и Германия продължават да бъдат водещите чуждестранни инвеститори в сектора в България. Топ 10 на чуждестранните инвеститори във ВЕИ се допълва от компании от Чехия, Люксембург, Унгария, Австрия, Кипър, Холандия и Турция. Едно от значимите попълнения в списъка през 2022 г. е Япония.

Що се отнася до новоинсталираните мощности, фотоволтаиците бележат забележителен ръст. Общият капацитет на соларните паркове в България в края на 2022 г. скача с 38.5% спрямо 2021 г, докато при останалите източници на енергия почти няма промени.

Регулаторни промени

В областта на системите за съхранение на електрическа енергия, България направи някои важни промени в регулаторната рамка през последната година, в съответствие с амбициите изразени в Националния план за възстановяване и устойчивост. Очакванията са тази тема да продължи да бъде фокус на следващи промени в Закона за енергетиката.  

Пълния анализ можете да намерите тук.

 


Още по темата