bg | ro | en |

Новини назад

Надграждаме партньорството си с БТПП

02.02.2024

През 2024 г. продължаваме да надграждаме партньорството си с Българската търговско-промишлена палата. На работна среща председателят на УС на БРТПП адв. Виктор Гугушев и председателят на БТПП Цветан Симеонов обсъдиха приоритетите двете организации и за тази година и набелязаха теми от общ интерес.

Симеонов запозна адв. Гугушев с контактите, успешните практики и проекти, които БТПП има с партньори от Румъния, както и с отношенията с други международни търговски палати. От своя страна Виктор Гугушев сподели за проведената бизнес закуска с ръководителите на двустранните палати в България, която поставя началото на една традиция. Идеята на стартиралата по инициатива на БРТПП бизнес закуска е да разшири партньорствата и да подпомогне международните бизнес отношения.

Сред областите от общ интерес, в които продължаваме сътрудничеството си с БТПП са логистична свързаност на България и Румъния, транспорт, туризъм, поддържането на благоприятна среда за чуждестранни инвестиции и др.


Още по темата