bg  |  en  |  ro  | 

Новини назад

Нов гранично-пропускателен пункт между България и Румъния

04.01.2019

През декември 2018 г. в гр. Добромир, окръг Констанца, в присъствието на представителите на граничната полиция от Румъния и България, на ръководството на Бреговата охрана и Областната дирекция на Гранична полиция Русе, на представителите на местната власт в Румъния и България, както и служителите на Регионалния офис за трансгранично сътрудничество Кълъраш за границата Румъния-България, официално беше открит граничният пункт Добромир (Румъния) - Крушари (България).

Новият граничен пункт, който се присъединява към 10-те гранични пункта, отворени за международен трафик на хора и стоки на границата между Румъния и България, е реализиран в рамките на проект "Добромир - Крушари трансграничен път", код MIS ETC: 588, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013 г. Функционирането на този граничен пункт в международен режим представлява една благоприятна мярка за по-лесен достъп до транспортната инфраструктура в граничната зона, както и за се улесняването на движението на стоки и хора.

Граничният пункт функционира под управлението на Бреговата охрана и е отворен за автомобилен трафик до общо тегло от 3,5 тона, като работното време ще бъде от 08:00 до 20:00 часа. Чрез този граничен пункт не се разрешава транспортирането на опасни материали, живи животни и продукти, обект на фитосанитарен контрол.

От 3 октомври 2017 година функционира и граничният пункт Липница-Кайнарджа, реализиран в рамките на проекта "Липница-Кайнарджа трансграничен път", код MIS ETC: 579, също финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013 г. Както и граничният пункт Добромир-Крушари, и този пункт функционира под управлението на Бреговата охрана и е отворен за международен транспорт на пътници и товари, за превозни средства с общо тегло до 3,5 тона, с работно време от 08:00 до 20:00 часа.

____
Снимка: Главна дирекция "Гранична полиция"

 


Още по темата