bg | ro | en |

Новини назад

Нови данъци и такси през 2024 г. в Румъния

02.01.2024

Новият фискален режим в Румъния ще засегне както физическите лица, така и компаниите, чрез допълнително облагане на оборота или праг на оборота в случая на микропредприятията.

Промени в данъците за компаниите:

 • Фирмите, регистриращи оборот над 50 милиона евро, ще плащат минимален данък от 1% върху оборота, докато операторите в секторите на петрола и природния газ, с бизнес над 50 милиона евро, ще трябва да плащат допълнителен данък от 0,5% от общия доход, коригиран с размера на  необлагаемия доход, инвестициите и амортизациите.
 • Кредитните институции ще плащат допълнителен данък, 2% от оборота между 1 януари 2024 г. и 31 декември 2025 г., съответно 1%, считано от 1 януари 2026 г. Стойността на оборота включва приходи от лихви, дивиденти , данъци и комисиони, както и други категории доходи.
 • За микропредприятията ще има две ставки на данъка върху дохода:
  • 1% за тези, които имат доходи до 60 000 евро
  • 3% за тези, които имат доходи над 60 000 евро или извършват дейности (основни или второстепенни) в областите: софтуер за публикуване на продукти, места за настаняване, ресторанти, кетъринг за събития, барове, юридически дейности (дружества с юридическа правосубектност, които не са фискално прозрачни субекти, съставени от адвокати), дейности с обща или специализирана медицинска помощ, стоматология. В допълнение, акционер/съдружник ще може да притежава повече от 25% от стойността на акциите само в една компания в тази категория.
 • Освобождаването от данък за месечен доходи в ИТ сектора над 10 000 леи се премахва. От данък върху доходите ще се освобождават физическите лица, които получават доходи от трудови възнаграждения в ИТ сектора, реализирани въз основа на единичен индивидуален трудов договор до 10 000 леи включително.
 • В строителния сектор, както и в селското стопанство и в хранително-вкусовата промишленост ще има освобождаване от данък върху доходите само за доходите, реализирани въз основа на единичен индивидуален трудов договор, пълно или непълно работно време и за брутни месечни доходи до 10 000 леи включително. Освен това отпада освобождаването от внасяне на здравноосигурителна вноска, както и освобождаването от внасяне на дължима от работодателите осигурителна вноска за дейността, осъществявана при специални, специални или други условия на труд.
 • Фрийлансерите, които получават доходи от независими дейности, определени в реалната система, вече не могат да имат приспаднати разходи за спонсорство. Също така те могат да приспаднат 100 евро годишно от разходите си за абонаменти за спортни дейности (досега лимитът беше 400 евро на година).
 • Увеличава се стойността на ваучерите за храна. Сумите, представляващи номинална стойност на отпуснатите съгласно закона ваучери за храна и ваучери за почивка, ще се включват в месечната база за изчисляване на здравноосигурителната вноска на физическите лица, които получават доходи от работна заплата и ще се облагат с 10% данък. Министерството на труда обяви, че от февруари 2024 г. максималната стойност на ваучерите за храна ще се увеличи с 14%. От 35 леи на 40 леи. Също така стойността на ваучерите за почивка се увеличава до 1600 леи.
 • Лицата, които получават доходи от независими дейности от един или повече източници, дължат социално-здравноосигурителната вноска за всеки източник на доход при еднаква годишна база за изчисление не по-висока от 60 минимални брутни заплати за всяка държава.

В областта на ДДС много намалени ставки отпадат или се увеличават от 5% на 9%.

 • От 9% на 19% за доставка на безалкохолна бира и храни с добавена захар с изключение на торти и бисквити.
 • От 5% на 9% за: доставка на висококачествени храни - планински, еко, традиционни продукти; доставка на жилища като част от социалната политика, доставка и монтаж на фотоволтаични панели, соларни термални панели, термопомпи и други високоефективни, нискоемисионни отоплителни системи, доставка и монтаж на компоненти за ремонт и/или разширение на системи като компонент на строителни доставки, или като допълнителни опции към доставка на строителство; достъп до молове, увеселителни паркове и паркове за отдих, панаири, изложби, кина и културни събития, различни от освободените от данъци; достъп до спортни събития.
 • От 5% на 19% за: право на ползване на определени спортни съоръжения и определени дейности за превоз на пътници.

През 2024 г. ще бъдат увеличени акцизите върху алкохола, тютюна, горивата, данъкът върху безалкохолните напитки с добавена захар.

Въвежда се специален данък от 0,3% за къщи и автомобили над определена стойност - 2 500 000 леи за недвижими имоти и 375 000 леи за автомобили.


Още по темата