bg | ro | en |

Новини назад

Ново финансиране по STAGE в подкрепа на зеленото бъдеще на бизнеса

07.12.2023

Отворена е втората от общо 5 покани за кандидатстване по програмата за Устойчив преход към гъвкави и зелени предприятия – STAGE. Тя предлага финансова помощ в размер на 50 000 евро под формата на еднократни плащания и практическа консултантска подкрепа. Средствата се отпускат за:

  • Разработване на инвестиционен план за иновации и въвеждане на екологични технологии в бизнеса (модернизация и технологично обновление, автоматизация, дигитализация, внедряване на ВЕИ или кръгови модели на икономика и др.);
  • Допълнителни консултации от финансови експерти за привличане на инвестиции (предпроектно проучване, технологичен одит, събиране на данни и анализ на оценка за въглеродния отпечатък, създаване на прототипи, пилотно изпитване и демонстрация, адаптиране на бизнес процеси, подкрепа за използване на съоръжения за тестване, други специализирани консултантски и коучинг услуги, свързани с пдготовката на инвестиционния план). 

Поканата е насочена към малки и средни предприятия (МСП) от всички държави членки на ЕС, както и от асоциирани към "Хоризонт Европа" страни.

За да получат безвъзмездна финансова помощ, фирмите трябва да имат регистрация в платформата на STAGE и да са завършили първия етап за Първоначална оценка – инструмент, който анализира дейността на организацията в екологичен, социален и управленски аспект, както и по отношение на икономически показатели и иновации.

Нови възможности за устойчиво бъдеще на бизнеса със STAGE

Защо е важно да подготвите бизнеса си за новите изисквания на ЕС за въглеродно-неутрална икономика и как те засягат и по-малките фирми?

Грантовата програма на STAGE се финансира от Европейската комисия и има за цел да подкрепи бизнеса в прехода му към декарбонизация. Въпреки, че Директивата за отчитане на корпоративна устойчивост (CSRD) задължава големите компании да отчитат този показател, то тя индиректно поставя въпроса за конкурентноспособността и на по-малките компании в ролята им на доставчици, клиенти, дистрибутори и други патньори.

Ето защо е наложително и МСП да трансформират процесите си, за да станат зелени и гъвкави prедприятия. Сега инициативата STAGE предоставя тази възможност и осигурява финансова подкрепа на бизнеса за изработване на проект за устойчиво бъдеще с цел привличане на инвеститорския интерес.

Изготвянето на инвестиционния план изисква особено внимание и висока експертиза. Тук ключова е ролята на консултантите по устойчиво развитие и те също могат да се възползват от настоящата отворена покана.

Грантовете, които ще получат одобрените фирми се отпускат за заплащане именно на използваната консултантската услуга.

Важно: Финансирането следва да се изразходва за услуги, предоставяни само от консултанти по устойчиво развитие, които са част от екосистемата STAGE и са регистрирани в платформата.

Крайният срок за кандидатстване за финансиране е 19 февруари 2024 г.

Повече информация ще намерите на официалния сайт на STAGE: https://stagepartners.eu.

 


Още по темата