bg | ro | en |

Събития назад

Как бизнесът взаимодейства с местната власт в Русе

26.06.2023

В края на седмицата, на 30 юни от 10 часа (петък), Ви каним на онлайн среща, на която ще говорим за взаимодействието на бизнеса с местната власт в Община Русе.

Ще представим резултатите от анализа на прилаганите политики и документи в сферата на местното икономическо развитие и данните от анкетното проучване и интервюта с различни компании, които проведохме в рамките на проекта „Нaсърчаване на партньорското управление в сферата на местно икономическо развитие и подобряване на инвестиционната среда“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление".

Партньорите ни от Русенската търговско-индустриална камара ще представят обновения Инвестиционен профил на Община Русе.

Работихме заедно, за да създадем документ, който да представя региона достойно пред потенциалните инвеститори.

Ще ви очакваме в петък в 10 часа в ZOOM, за да чуем мненията и препоръките Ви.

Линк за срещата: https://us06web.zoom.us/j/82986973663?pwd=bGhEZGhIV05ycVVxNzFIZzQveitldz09.


Още по темата