bg | ro | en |

Събития назад

Преход към по-екологичен и гъвкав бизнес – нови възможности за българските компании

20.03.2024

Имаме удоволствието да ви поканим на предстоящото информационно и B2B събитие, което организираме на 10 април от 11:00 до 12:30 ч. в София, в сградата на Българската търговско-промишлена палата на ул. “Искър” 9:

“Преход към по-екологичен и гъвкав бизнес –
нови възможности за българските компании“

ЕС си постави амбициозни цели по декарбонизацията за 2030 г. и бъдещето на бизнеса вече е тясно свързано със зеления преход. Фирмите трябва да приложат нови бизнес модели, модерни индустриални технологии и иновации, за да бъдат конкурентоспособни, а за това са необходими не малко финансови ресурси, както и експертна помощ.  

В тази връзка ние от Българо-румънска палата организираме еднодневно информационно и нетуъркинг събитие, на което ще представим нова за България грантова програма. Тя финансира консултантска помощ за изготвяне на инвестиционни проекти в подкрепа на прехода към устойчивост.

Събитието е подходящо за:

  • Малки и средни предприятия, които планират инвестиции за подмяна на енергийни източници с цел пестене на енергия и по-ниски въглеродни емисии, в т.ч. ВЕИ решения; енергийна ефективност на сгради; въвеждане на нови технологии и/или  дигитализация на процесите; въвеждане на кръгови модели, в т.ч. оборудване и технологии за нови продукти от рециклирани материали или за намаляване потреблението на ресурси, намаляване на отпадъците и т.н.
  • Консултанти - компании и физически лица със специфична техническа и екологична експертиза за проекти, които внедряват устойчиви решения
  • Консултанти с инвестиционна, финансова или проектна експертиза, които могат да подпомогнат процеса по изготвяне на инвестиционни планове.    
  • Браншови и бизнес асоциации, особено обединяващи компании от енергоемки отрасли.
  • Представители на университети и научни центрове, които работят по темата устойчивост.

По време на събитието ще разберете:

  • Как Програмата STAGE може да помогне на българските компании да изготвят свои инвестиционни проектни планове със субсидирана консултантска подкрепа
  • Как консултантите по финансиране и устойчивост могат да станат част от екосистемата на STAGE и да се свържат с колеги и други компании от цяла Европа.
  • Какви други, допълнителни предимства предлага програмата както за фирми, така и за консултанти. 
  • Ще можете да зададете въпросите, които ви интересуват, на място и ще имате възможност да създадете нови контакти.

Ако темата представлява интерес за вас, ще се радваме да ви посрещнем! Моля поканете и ваши партньори!

Участието е безплатно, но изисква регистрация. 

Можете да се регистрирате тук: https://forms.gle/PwzTQAFvGJn8cVmi9


Още по темата