bg | ro | en |

Проектно портфолио

Палатата участва съвместно с други международни организации в общи проекти, насочени към обмен на опит и сътрудничество по теми от взаимен интерес като например екология, иновации, биоенергия, професионално образование и обучение, развитие на предприемачество в селските райони и други.

За целите на реализация на множеството си проекти БРТПП членува в няколко международни мрежи и комисии на национално и регионално ниво, сред които Асоциация на двустранните камари в България, Комисията за регионално развитие на Русе, Комитет за трансгранично сътрудничество и др. Ключови партньори за нас са всички търговски и билатерални палати в България и Румъния, работодателски организации, търговски сдружения, както и сходни организации в Австрия, Германия, Швейцария, Словакия и др.

Пълния списък с реализирани и текущи проекти, по които работим може да бъде разгледан ТУК.