bg | ro | en |

Новини назад

Проект VRinHE: Заключителна конференция

26.01.2024

Проект за обучителни методи с виртуална реалност повишава качеството на образование в условията на глобална дигитална трансформация на професиите.

Заключителната конференция по проекта VRinHE – Integrating Virtual and Augmented Reality in Higher Education Curricula (Интегриране на виртуална и добавена реалност в обучителните програми във висшето образование) събра преподаватели, представители на бизнеса и неправителствени организации в Русенския университет. Българо-румънска търговско промишлена палата е партньор в инициативата, заедно с Русенския университет и организации от Австрия, Кипър, Гърция и Латвия. Проектът, финансиран по програма Еразъм+ на стойност 259 015 евро бе изпълнен в рамките на две години.

Резултатите от дейностите по него подпомагат преподавателите на всички нива в образователната система при въвеждането на нови технологии и обучителни методи, в подкрепа на дигиталната трансформация на професиите и формирането на необходими нови компетенции у бъдещите специалисти. Подходът на интегриране на добавена и виртуална реалност в образователното съдържание дава възможност за по-ефективно осмисляне на изучавания материал. Това осигурява нова възможност за синхронизиране на образователните програми с потребностите на компаниите и пазара на труда, посочи зам.-ректорът на Русенския университет доц.д-р Десислава Атанасова, която е и координатор на проект VRinHE.

Съвременните студенти много по-бързо и много по-добре възприемат информация, която им е представена в дигитален вариант. Навлизането на виртуалната и добавената реалност активизира участието им в учебния процес, освен това подобрява дигиталните и професионалните им умения.

Екипът на проекта разработи инструментариум, приложение и онлайн курсове за обучение (MOOC), които да улеснят навлизането на VR/AR във висшето образование, особено за специалности, които не са свързани директно с информационните технологии - като транспорт, бизнес мениджмънт, машинно инженерство, педагогика и социални дейности. Развитието на компетенции на преподаватели и студенти за използване на VR/AR технологии в учебните програми на различни университетски специалности е в съответствие със стратегическата цел за дигитална трансформация на висшето образование.

На заключителната конференция бяха демонстрирани постигнатите резултати и беше показано как обучението чрез виртуална реалност може да подобри възприемчивостта на обучаемите, да ги подготви по-добре за очакванията на работодателите и да им даде възможност още в университета да решават реални казуси.

Участниците в срещата посетиха и Центъра за върхови постижения - една от най-модерните лаборатории в Европа, оборудвана с техника, която позволява на бизнеса да тества свои продукти и процеси без излишен риск.


Още по темата

тест

15.05.2024

още +