bg | ro | en |

REMPART

Наименование на проекта: REMPART

Финансираща програма: Erasmus for Young Entrepreneurs

Период на осъществяване: декември 2008 – юни 2010

Кратко описание: Общата цел на проекта REMPART бе да се създаде уникално европейско партньорство за прилагане на програми за мобилност сред младите, кандидат-европейски предприемачи в този регион. В частност, проектът е насочен към осигуряването на участието на по-отдалечени региони на Европейския съюз в програмата Еразмус за млади предприемачи.

Проектът REMPART цели: 
• Да предостави възможността пред младите хора, бъдещи предприемачи да се учат от вече установили се и успешни бизнеси, като им подпомогнат да изградят и развият техният вроден потенциал. 
• Да улесни и насърчи създаването на мрежи за обмен на опит и мултинационално сътрудничество за обучение на предприемачи от страни членки на ЕС. 
• Да активизира предприемачите от този район на Европейския съюз да обменят опит и да си взаимодействат със съседните държави (членки на ЕС) в развитието на обучението, насочено към бизнеса и младите предприемачи.

В съответствие с целите на Лисабонската стратегия, както и с нуждите на партньорските региони, проектът имаше за цел да даде приоритет на технологичните и иновативни сектори като ICT, както и еко-иновациите и устойчивото развитие на туризма, заедно с прилагането на схемите за мобилност.

Проектът улесни започването и развитието на 50 схеми за мобилност между начинаещи и потенциални предприемачи (NE – начинаещи предприемачи) и опитните и успели вече предприемачи (HE – предприемачи домакини) през периодите, прекарани от NE в дружествата на HE в други държави членки на ЕС.

Схемите за мобилност бяха изпълнени в съотношение 50 на 50 в рамките на партньорството с други региони на ЕС. Това означава, че 50 предприемачи бяха определени и съгласувани в рамките на регионите по REMPART (в рамките на отношенията с консорциума), а останалите 25 (12 HE, 13 NE) бяха определени от партньорството по REMPART и насочени към други предприемачи, идентифицирани от други европейски партньорства (между консорциумни отношения).

По този начин, проекта REMPART проправи път за дългосрочно партньорство между периферни и централни райони на ЕС в подкрепа и засилване на предприемачеството. В резултат на това бе мобилизиран предприемаческият потенциал в този регион, позволявайки на други държави членки да се възползват от него.

За повече информацияhttp://www.erasmus-entrepreneurs.eu

Партньори: Агенцията за подкрепа по програма „Еразъм за млади предприемачи“ 
Телефон: +32 (0)2 282 08 73 
Факс: +32 (0)2 230 00 38 
e-mail: support@erasmus-entrepreneurs.eu