bg | ro | en |

Новини назад

Доклад за сектора на възобновяемата енергия в Югоизточна Европа

02.03.2023

Първото издание на Доклада за сектора на възобновяемата енергия в Югоизточна Европа е факт.

Основното заключение от него: „Възобновяемата енергия в петте държави-членки на ЕС в Югоизточна Европа – България, Хърватия, Гърция, Румъния и Словения – е най-бързо развиващият се сегмент от енергийната индустрия през последните няколко години. Освен това има още потенциал за растеж“.

В новия регионален доклад на SeeNext, ключова роля има екипът на Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“. Освен експертиза по темата в България, екипът е съдействал и с контакти между издателите и адвокатски кантори от Югоизточна Европа, които споделят информация за ВЕИ сектора в своята държава.

Докладът съдържа кратко резюме, както и задълбочен анализ на тенденции и прогнози в сектора на възобновяемата енергия. Сред тях - финансов анализ на 2567 компании в периода 2019-2021 г., цялостен преглед на промените в регулаторната рамка във всичките пет държави, както и ценна информация за ключови инвестиции и сделки за сливания и придобивания.

Някои от акцентите:

  • Оперативните приходи на сектора през 2021 г. са се увеличили с 30% на годишна база до 12,9 млрд. евро
  • Италия е най-важният източник на чуждестранни инвестиции във възобновяеми енергийни източници в региона
  • В края на 2021 г. във ВЕИ сектора работят над 33 400 души

Докладът е задължително четиво за всеки, който се интересува от възобновяемите енергийни източници и тяхното въздействие върху бизнеса и икономиката като цяло.

За да изтеглите пълния доклад, моля, посетете следния линк: https://seenext.org/reports/renewable-energy-in-southeast-europe-2023-edition/.


Още по темата