bg | ro | en |

Офертен център назад

RO-0281

15.11.2022

Румънска транспортна фирма ПРЕДЛАГА следните услуги:

  1. Транспорт на различни видове гориво - в специализирани резервоари, със запечатани отделения, позволяващи едновременен транспорт
  2. Транспорт на пропан-бутан – доставка на LPG в голям обем под налягане, пропан-бутан за търговски и отоплителни инсталации, LPG за автомобили.
  3. Транспорт на газови бутилки - чрез камиони, специално предназначени за транспортиране на бутилки (от 105 до 840 бутилки на камион).
  4. Транспорт на Jet A1 с голяма безопасност
  5. Транспорт на битум - както в страната, така и в чужбина, използвайки транспортни единици, оборудвани съгласно нормите на ADR.

За подробности и контакт с компанията: info@brcci.eu.


Още по темата

RO-0294

05.06.2023

още +

GR-2093

31.05.2023

още +