bg | ro | en |

Новини назад

Румъния остава втори външноикономически партньор на България

12.02.2023

Почти 8 млрд. евро е стокооборотът между България и Румъния за периода януари – ноември 2022, показват данните на НСИ. В български лева това са 15,645 милиарда. Румъния е втори по големина външнотърговски партньор на България и за изминалата година.

Износът на български стои и услуги към северната ни съседка е 8. 796 млрд.  лв., а вносът е на стойност 6.849 млрд. лв. Отчетеният ръст е съответно 42.1% при износа и 31.9% при вноса спрямо година по-рано.

Какви стоки търгуваме

През последните години с най-голям дял в износа за Румъния имат:

 • трактори и машини и устройства за събиране на реколтата;
 • пръти от желязо или от нелегирани стомани;
 • нефтени масла;
 • медикаменти, пшеница и смес от пшеница и ръж.

Във вноса от Румъния преобладават

 • нефтени масла и битуми;
 • нефтен газ и други газообразни въглеводороди;
 • пневматични гуми от каучук;
 • отпадъци от мед
 • пътнически автомобили и други автомобилни превозни средства.

Инвестиции:

Румънските инвестиции в България към края на 2021 г. възлизат на 366.3 млн. евро. В северната ни съседка са регистрирани 2996 компании с българско участие, с общ инвестиран капитал от 195,66 млн. евро, което нарежда страната ни на 24-о място по данни от румънския търговски регистър.

Кои са най-атрактивните отрасли за инвестиции в двете страни?

 • Традиционно: търговията с храни, селскостопански продукти, нефт и метални изделия.
 • Растящи в последните години: туризъм и транспорт.
 • От 2019 г. има голям интерес към IT сектора, където много компании в България и в Румъния предлагат различни технологични решения както за бизнеса, така и за администрацията.

Каква е формулата на успеха за българския бизнес в Румъния

 • Продукт, цена и постоянство в предлаганото качество и количество на стоката, са магическите думи за отварянето на бизнес вратата на Румъния.

Сред регистрираните румънски компании в България са: „Ромпетрол” – верига бензиностанции (над 30); „Поликолор” – собственик на „Оргахим” – Русе, „Ромстал”, „Е-маг“, „Оушън фиш – Вердана“, „ТоталСофт“, „Будмакс“ (Арабеск).

Сред регистрираните български компании в Румъния са: „Приста ойл”, „Белла България”, „Еврохолд България”, „Каолин”, „Монбат”, „Евроинс“, „Техномаркет“, „Ер Би Ел Фууд“, „Сис индъстрис“, „Фикосота“ и други.

Поздравления за всички български компании, които работят с/ на пазара на север от река Дунав!
Екипът ни остава на разположение за съдействие, търсене на контакти и съвети!


Още по темата