bg | ro | en |

Новини назад

При какви условия се преминава границата с Румъния

31.08.2021

Получихме запитвания от фирми членки и партньорски огранизации дали има изключения от мерките за влизане в Румъния, които са в сила от неделя. Припомняме, че България вече е в „жълтия“ списък на страни, за които се налагат ограничения. Националният комитет за извънредни ситуации в Румъния е разписал в кои ситуации не се налага 14-дневна карантина. Изключенията важат за:

  • Лица със завършена пълна ваксинация срещу SARS-CoV-2  поне 10 дни преди влизането им в Румъния;
  • Хора, които остават на територията на Румъния за по-малко от 72 часа и представят отрицателен резултат от RT-PCR тест, извършен най-много 72 часа преди качването на борда (за тези, които използват обществен транспорт) или влизане в страната (за тези, които пътуват със собствени превозни средства).
  • Преболедували (доказано заразени с вируса на SARS-CoV-2 през последните 180 дни преди влизането в страната), за които са изминали най-малко 14 дни от датата на потвърждаване на заразата до датата на влизане в страната;
  • Деца между 6 и 16 години при отрицателен RT-PCR тест, извършен не по-рано от 72 часа преди влизане в Румъния;
  • Деца до 6 години включително не е необходимо да представят отрицателен резултат от RT-PCR тест;
  • Транзитно преминаващи, ако напуснат Румъния в рамките на 24 часа от влизането си в страната;
  • Трансгранични работници, влизащи в Румъния от Унгария, България, Сърбия, Украйна или Република Молдова, както и румънски граждани, наети от фирми от споменатите държави, които при влизане в страната доказват договорните отношения със съответните икономически оператори;
  • Ученици/ студенти и граждани, които се обучават в Румъния или в чужбина и пътуват ежедневно. Те следва да представят подкрепящи документи, че трябва да полагат приемни изпити, да започват или да завършат обучението си в съответните образователни звена;
  • Лица, предадени на румънските власти въз основа на споразумения за реадмисия, върнати по ускорена процедура.

Забавянето на трафика по граничните пунктове заради проверките води до трудности за бизнеса, а оскъпяването на стоките и услугите, предизвикани от ограниченията са проблем, който тепърва ще се отразява на крайните потребители. Българо-румънска палата е в активна кореспонденция с редица организации, сходни на нашата и с институции, които имат отношение към проблема за преминаването на границите.


Още по темата