bg  |  en  |  ro  | 
Subscrie  

Știri back

Anunț

22.01.2019

Stimati membri,

Prin prezenta înştiinţare transmisă pe cale digitală, Camera de Comerţ şi Industrie Bulgaro - Română vă aduce la cunoştinţă faptul că se declanşează procedura prevăzută de art. 21, alin. 10 din Statutul CCIBR, anume - luarea hotărârilor în lipsă de către Adunarea generală a organizaţiei, cu următoarea ORDINE DE ZI:

1. Modificarea activităţii societăţii din "folos privat" în "utilitate publică".
2. Modificarea obiectivelor societăţii.
3. Revocarea statutului Societăţii fiind în vigoare până în momentul de faţă, şi adoptarea unui Statut nou.

Scopul modificărilor enunţate mai sus este obţinerea unui grad mai mare de publicitate şi vizibilitate precum şi pentru a ne optimiza activitatea operativă.


Mai multe despre subiect