bg | ro | en |

Fondul Bulgaro-Român pentru Copii

Camera de Comerţ şi Industrie Bulgaro – Română a înfiinţat un fond pentru susţinerea diverselor activităţi ale copiilor din Bulgaria şi România, şi a tinerilor, îndreptate spre realizarea parteneriatelor, desfăşurarea unor iniţiative comune în domeniul sănătăţii, educaţiei şi culturii.

În calitate de o organizaţie transfrontalieră din mediul de afaceri, una din misiunile noastre este de a susţine şi de a încuraja cooperarea economică între statele vecine. Aceasta misiune nu poate fi de un succes deplin fără a investi în copii noştri – viitorul acestei cooperări.

Fondul va atrage şi va acumula mijloace cu care, prin hotărârea Consiliului de Administraţiei al Camerei, vor fi finanţate evenimente şi activităţi în cadrul cărora copii vor putea să comunice, să înveţe împreună, să cunoască ţara vecină, să creeze prietenii şi parteneriate.

Dacă şi Dvs. doriţi să contribuiţi pentru mai multe zâmbete „bulgaro-române” ale copiilor, vă rugăm să luaţi legătura cu noi!

Blog      Facebook      Instagram