bg | ro | en |

Știri back

Sinteza principalelor măsuri economice

23.03.2020

Vă rog să citiți și să diseminați principalele măsuri economice, prezentate în OUG 29/2020. Măsuri luate de Guvernul României pentru susținerea afacerilor. Informațiile ne-au fost furnizate de membrii noștri - firma de contabilitate Ask for Accounting SRL și agenția de traduceri RoMondo.

Revin în cel mai scurt timp cu detalierea punctelor 12 – 14.

1. Se amână termenul pentru plata impozitului pe clădiri, terenuri și mijloace de transport, până la 30 iunie 2020, cu păstrarea bonificației de 10% până la aceeași dată, dacă se achita integral.

2. Se extinde termenul de acordare a facilităților de amnistie fiscală și restructurare pentru perioada 1 feb 2020 – 31 iulie 2020, cu depunerea solicitării până la dată de 30 oct 2020.

3. Se elimină calcularea dobânzilor și penalităților de întârziere pentru obligațiile fiscale datorate pe perioada stării de urgență, plus încă 30 zile după încetarea acesteia.

4. Suspendarea măsurilor de executare silită de către organul fiscal și terții popriți pe perioada stării de urgență, plus încă 30 zile după încetarea acesteia.

5. Atenție, NU se amână termenul de depunere a declarațiilor fiscale pe perioada situației de urgență și nici plata acestora.

6. IMM-urile care și-au întrerupt total sau parțial activitatea și dețin certificatul de situație de urgență emis de Ministerul Economiei, beneficiază de amânare la plata pentru serviciile de utilități și chirie pentru sediul social și sediile secundare. La momentul publicării prezentei sinteze, nu avem reglementări pentru condițiile de emitere a certificatului.

7. În contractele în derulare între IMM poate fi invocată forța majoră numai după încercarea de renegociere a contractului, pentru adaptarea clauzelor acestora cu luarea în considerare a condițiilor excepționale generate de starea de urgență.

8. Reglementări suplimentare privind forța majoră și relațiile contractuale.

9. Nu se datorează penalități de întârziere din contractele cu autoritățile publice de către IMM-uri pe perioada stării de urgență.

10. Sunt menționate profesiile de interes public: notar public, avocat, executor judecătoresc, medici de familie, medici stomatologi. Urmează HG pentru stabilirea criteriilor de funcționare. Acestora nu li se aplică beneficiile de asistență socială.

11. Termenul de depunere a declarației privind beneficiarii reali se prelungește cu 3 luni de la dată încetării stării de urgență, iar pe perioada acesteia se suspendă depunerea.

12. Acordarea de facilități financiare în programul IMM INVEST. Revenim cu informare detaliată.

13. Reglementări suplimentare pentru aplicarea Legii 19/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți, pe perioada închiderii temporare a unităților de învățământ. Revenim cu informare detaliată.

14. Reglementări suplimentare pentru șomajul tehnic. Revenim cu informare detaliată.


Mai multe despre subiect