bg | ro | en |

Dionysus

DIONYSUS

INTEGRAREA INTELIGENTA ȘI DURABILA A REȚELELOR DE TRANSPORT MULTIMODAL ȘI INTERMODAL DIN REGIUNEA DUNĂREANĂ

www.interreg-danube.eu/dionysus


Finanțare:
Programul Transnațional Dunărea 2014-2020


Porturile dunărene (și maritime) sunt extrem de importante pentru dezvoltarea economică a regiunii dunărene. Acestea oferă o oportunitate pentru creșterea comerțului de mărfuri, creșterea domeniului ecologic și crearea numărului de locuri de muncă. De aceea, investițiile în porturile aflate pe căile navigabile interioare (inclusiv conexiunile feroviare, rutiere și maritime) vor trebui să se conformeze cu infrastructura de transport existenta și cu planurile de dezvoltare regională.

Îmbunătățirea infrastructurii portuare și a serviciilor furnizate de acesta sunt cruciale pentru reducerea costurilor de transport. Acest lucru va spori conectivitatea, va facilita comerțul și va stimula fluxurile comerciale in regiunea dunăreana.

Despre proiect:

Proiectul Dionysus a început oficial pe 1 iulie 2020, ca urmare a cooperării dintre administrațiile portuare și operatori, asociațiile de afaceri, cercurile academice și autoritățile naționale din țările dunărene. Proiectul este gestionat de Pro Danube România, finanțat prin Programul transnațional Dunărea și este o continuare a proiectului DAPhNE. Obiectivul DIONYSUS este să rezolve provocările regionale de bază prin planificarea și gestionarea infrastructurii portuare, să faciliteze integrarea rețelelor de transport multimodal din regiunea dunăreana intr-un mod inteligent și durabil.

DIONYSUS va ajuta la elaborarea politicilor pentru dezvoltarea coridorului de transport al Dunării. Echipa va analiza infrastructura rutieră și feroviară existentă pentru accesul în porturile dunărene, va marca dezavantajele existente și va oferi recomandări pentru îmbunătățirea acestora.

Vor fi elaborate planuri pentru dezvoltarea porturilor dunărene, operarea modelelor de afaceri pentru calitatea și dezvoltarea durabilă a regiunii, precum și mecanisme pentru atragerea investițiilor.

De asemenea, va fi elaborat un plan general pentru industria de croaziere fluviale.

Toate rezultatele proiectului vor fi în concordanță cu obiectivele in domeniul transportului ale UE, TEN-T și politica de coeziune, transformând DIONYSUS într-un instrument principal pentru implementarea Strategiei Uniunii Europene pentru regiunea dunăreana (EUSDR).

Perioada de implementare: 01.07.2020 - 31.12.2022