bg | ro | en |

ECO-CENT

ECO-CENT – Ecosisteme de inovare pentru antreprenorii din economia circulară

 

https://eco-cent.eu/


Sursă de finanțare:
Erasmus+


Principiile economiei circulare stau la baza proiectului ECO-CENT (Innovation Ecosystems for Circular Economy Entrepreneurs) în implementarea căruia Camera Bulgaro-Română este partener. Scopul proiectului este promovarea în rândul companiilor a diferitelor modele de producție și consum care limitează risipa la minimum. Drept urmare, întreprinderile vor folosi cunoștințele acumulate pentru a începe să aplice aceste modele în practică. În plus, proiectul se va concentra și pe furnizorii VET pe care companiile îi folosesc pentru a-și îmbunătăți abilitățile și competențele angajaților. Centrele de formare profesională vor participa la dezvoltarea resurselor de formare pentru aplicarea practicilor circulare în întreprinderi.

O serie de întâlniri, discuții și activități de schimb de experiență cu părțile interesate vor avea loc cu scopul de a elabora materiale de instruire pe tema economiei circulare. De asemenea, va fi dezvoltată o platformă de cursuri online deschise. Aceasta va oferi acces la toate materialele și resursele și va oferi, de asemenea, companiilor și furnizorilor VET posibilitatea de a comunica online.

Consorțiul internațional care lucrează la proiectul ECO-CENT include organizații din șapte țări – Bulgaria, Germania, Grecia, Irlanda, Cipru, Portugalia și Slovenia.

Economia circulară este un model de producție și consum care minimizează deșeurile prin extinderea ciclului de viață al produselor. În practică, aceasta înseamnă partajarea, împrumutul, reutilizarea, repararea și reciclarea materialelor și produselor existente cât mai mult timp posibil.

Perioada de implementare: 01.11.2021 - 01.11.2023