bg | ro | en |

Știri back

Implementarea sistemelor AES-RO și NCTS5-RO pentru operațiuni de export și tranzit vamal

01.12.2023

Din 1 decembrie 2023, operațiunile de export și tranzit vamal vor fi reglementate prin sistemele AES-RO și NCTS5-RO. Sistemul AES-RO, care devine funcțional la această dată, va substitui sistemul ECS-RO (Sistemul de Control al Exportului) pentru următoarele scopuri:

 • Procesarea declarațiilor vamale de export;
 • Înregistrarea declarațiilor sumare de ieșire.

Cu toate acestea, ECS-RO va rămâne utilizabil pentru cercetări specifice, precum și pentru modificări sau anulări ale declarațiilor vamale marcate ca „Exportate”.
Sistemul AES-RO se bazează pe un schimb electronic de informații între operatorii economici și autoritățile vamale. Autoritatea Vamală Română a publicat pe website-ul său (www.customs.ro) în secțiunea E-customs/AES, două ghiduri pentru operatorii economici legate de declarațiile vamale de export și de ieșire/re-export folosind AES-RO:

 • Ghid pentru declarația vamală de export în AES;
 • Ghid pentru declarația sumară de ieșire și notificarea de re-export în AES.

Înregistrarea operatorilor economici este esențială și obligatorie.

Începând cu 10 noiembrie 2023, modulul informatic UMG Trader (Modulul de Gestionare a Utilizatorilor) pentru înregistrarea operatorilor economici este disponibil, oferind acces la sistemele NCTS5-RO și AES-RO. Acesta înlocuiește procedura anterioară pe bază de hârtie. Operatorii economici trebuie să se înregistreze pe platforma UMG Trader pentru a obține un cod de înregistrare AES, necesar pentru identificarea și declararea corectă a exporturilor.
Toți operatorii economici, inclusiv cei înregistrați în sistemele NCTS-RO și ECS-RO, trebuie să se înregistreze pentru acces la NCTS5-RO sau AES-RO, atât pentru mediul de test cât și pentru depunerea și procesarea declarațiilor vamale. AES-RO funcționează cu certificate digitale calificate, iar declarațiile sunt transmise în noile sisteme cu semnătura electronică. Link-ul pentru acces la Sistemul Informatic Integrat Vamal (SIIV) se găsește pe site-ul Autorității Naționale a Vămilor (www.customs.ro) în secțiunea AES și NCTS5 RO UMG Trader Productie.
Înregistrarea este unică pentru toate exporturile și reprezintă o condiție obligatorie pentru depunerea declarațiilor de export.

Categorii de Utilizatori ai Sistemului

Aplicația AES-RO este accesibilă următoarelor categorii:

 • Operatori economici care acționează în nume propriu sau desemnează un reprezentant;
 • Reprezentanți care acționează în numele altor operatori economici;
 • Operatori economici la ieșire, care depun notificări/manifeste la birourile vamale de ieșire.

Aplicația NCTS5-RO este accesibilă următoarelor categorii:

 • Titularii regimului de tranzit unional/comun;
 • Reprezentanți care acționează în numele altor operatori economici;
 • Transportatori TIR;
 • Traderi la destinație, inclusiv destinatarii agreati care transmit notificări de sosire;
 • Garanți

 


Mai multe despre subiect