bg | ro | en |

Evenimente back

INVITAȚIE: Adunarea Generală a membrilor

28.04.2024

Consiliul de Administrație al Asociației Nonprofit „CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE BULGARO-ROMÂNĂ” („Camera” și/sau „CCIBR”), asociație înregistrată în Registrul Comerțului și Registrul Camerei Naționale de Comerț și Industrie, CUI 117611755, în baza art. 26 din Legea persoanelor juridice fără scop lucrativ convoacă Adunarea Generală a membrilor Camerei pe data de 30.05.2024, ora 9.30 in Sofia la Grand Hotel Millennium Sofia, B-dul Vitosha Nr. 89B, et. 4, sala „Mozart”,

cu următoarea ORDINE DE ZI:

  1. Raportul Consiliului de administrație cu privire la activitatea CCIBR pentru perioada scursa de la Adunarea Generală anterioară, raportul Consiliului de Control, eliberarea de responsabilitate a membrilor Consiliului pentru activitatea acestora în perioada de raportare;
  2. Validarea raportului financiar anual al Asociației pentru 2023;
  3. Adoptarea nou statut al CCIBR
  4. Modificarea cotizației de membru CCIBR;
  5. Alegerea a noi membri ai Consiliului de Administrație al CCIBR
  6. Diverse.

Înregistrarea membrilor și a reprezentanților autorizați va începe la ora 09:00 în ziua adunării generale. Înregistrarea se va face prin prezentarea unui act de identitate, precum și a unei împuterniciri (în cazul reprezentanților autorizați).

În lipsa cvorumului, în temeiul art. 27 din legea ONG-urilor, ședința se va ține în aceeași zi, la o oră după cea anunțată inițial - la ora 10:30, în același loc și cu aceeași ordine de zi, indiferent de numărul membrilor prezenți.

Toți membrii sunt invitați să participe, iar în cazul în care nu pot participa personal, aceștia pot delega dreptul de a fi reprezentați unui alt reprezentant în baza unei împuterniciri scrise. Materialele aferente subiectelor de pe ordinea de zi a Adunării Generale sunt disponibile membrilor la sediul CCIBR.


Mai multe despre subiect