bg | ro | en |

Știri back

Modificări fiscale în 2024. Ce taxe și impozite vor crește în noul an

02.01.2024

Nou regim fiscal va afecta atât persoanele fizice, prin prevederi referitoare la anularea unor facilităţi, cât şi companiile, prin impozitarea suplimentară a cifrei de afaceri sau restricţii privind deţinerile în cazul microîntreprinderilor.

Schimbări privind impozitele plătite de companii

 • Companiile care înregistrează o cifră de afaceri de peste 50 de milioane de euro vor plăti un impozit de minimum 1% pe cifra de afaceri, în timp ce operatorii din sectoarele petrol şi gaze naturale, cu afaceri ce depăşesc 50 de milioane de euro, vor avea de achitat un impozit suplimentar de 0,5% din veniturile totale ajustate cu venituri neimpozabile, investiţii şi amortizări.
 • Instituţiile de credit vor plăti un impozit suplimentar calculat prin aplicarea asupra cifrei de afaceri a unei cote de impozitare de 2% în perioada 1 ianuarie 2024 - 31 decembrie 2025, respectiv de 1% începând cu 1 ianuarie 2026. Valoarea cifrei de afaceri cuprinde venituri din dobânzi, dividende, taxe şi comisioane, respectiv alte categorii de venituri.
 • Pentru microîntreprinderi, sunt două cote de impozitare a veniturilor: cu 1% pentru cele care realizează venituri ce nu depăşesc 60.000 euro, respectiv cu 3% pentru cele care au venituri ce depăşesc 60.000 euro sau desfăşoară activităţi, principale sau secundare, în domeniile editare produse software, facilităţi de cazare, restaurante, catering pentru evenimente, baruri, activităţi juridice (societăţile cu personalitate juridică care nu sunt entităţi transparente fiscal, constituite de avocaţi), activităţi de asistenţă medicală generală sau specializată, stomatologie. În plus, un acţionar/asociat va putea deţine peste 25% din valoarea acţiunilor/ părţilor sociale doar la o singură companie din această categorie, faţă de 3 microîntreprinderi, în prezent, conform Agerpres.
 • Se elimină scutirea de impozit în IT pentru veniturile care depăşesc 10.000 lei brut. Persoanele fizice care obţin venituri din salarii şi asimilate salariilor ca urmare a desfăşurării activităţii de creare de programe pentru calculator vor fi scutite de la plata impozitului pe venit, dar numai pentru veniturile realizate în baza unui singur contract individual de muncă şi pentru veniturile brute lunare de până la 10.000 lei, inclusiv. Suplimentar, persoanele fizice pot opta pentru plata contribuţiei datorate la fondul de pensii administrat privat. Aplicarea facilităţilor fiscale se limitează până la data de 31 decembrie 2028.
 • În sectorul construcţii, precum şi în sectorul agricol şi în industria alimentară, va exista scutire de la plata impozitului pe venit aplicabilă numai pentru veniturile realizate în baza unui singur contract individual de muncă, cu normă întreagă sau cu timp parţial, şi pentru veniturile brute lunare de până la 10.000 lei, inclusiv. În plus, este eliminată exceptarea de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, precum şi scutirea de la plata contribuţiei de asigurări sociale datorate de către angajatori pentru activitatea desfăşurată în condiţii deosebite, speciale sau în alte condiţii de muncă.
 • Freelancerii care obţin venituri din activităţi independente, determinate în sistem real, nu mai pot avea cheltuieli de sponsorizare care să fie deductibile. De asemenea, aceştia îşi pot deconta cheltuielile cu abonamentele de sport în limita a 100 de euro pe an (faţă de 400 de euro/an, cât era până în prezent).
 • Crește valoarea tichetelor de masă. Sumele reprezentând valoarea nominală a tichetelor de masă şi a voucherelor de vacanţă acordate potrivit legii vor fi incluse în baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele fizice care obţin venituri din salarii şi asimilate salariilor, astfel că vor fi impozitate cu 10%. Ministerul Muncii a anunţat că din februarie 2024 valoarea maximă a unui tichet de masă creşte cu 14%, de la 35 de lei în prezent la 40 de lei. De asemenea, valoarea voucherelor de vacantă creşte la 1.600 de lei.
 • Persoanele fizice care realizează venituri din activităţi independente, din una sau mai multe surse, datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate pe fiecare sursă de venit, la o bază anuală de calcul egală care nu poate fi mai mare decât cea corespunzătoare unei baze anuale de calcul egală cu nivelul de 60 salarii minime brute pe ţară.

În domeniul TVA dispar multe cote reduse sau se majorează de la cota de 5% la cota de 9% (tot o cotă redusă față de cea standard de 19%). Cotele modificate vor fi:

 • de la 9% la 19% pentru livrarea de bere fără alcool și alimente cu zahăr adăugat cu excepția cozonacului și a biscuiților.
 • de la 5% la 9% pentru: livrarea alimentelor de înaltă valoare calitativă, respectiv produse montane, eco, tradiționale; livrarea locuințelor ca parte a politicii sociale, livrarea și instalarea de panouri fotovoltaice, panouri solare termice, pompe de căldură și alte sisteme de încălzire de înaltă eficiență, cu emisii scăzute, livrarea și instalarea de componente pentru repararea şi/sau extinderea sistemelor ca parte componentă a livrărilor de construcții, sau ca extraopțiuni la livrarea unei construcții; accesul la bâlciuri, parcuri de distracții și parcuri recreative, târguri, expoziții, cinematografe și evenimente culturale, altele decât cele scutite de taxă; accesul la evenimente sportive
 • de la 5% la 19% pentru: dreptul de utilizare a anumitor facilități sportive și anumite activități de transport persoane

În 2024 vor fi majorate accizele pentru alcool, tutun, carburanți, taxa pentru băuturi nealcoolice cu zahăr аdăugat.

Аpare impozitul special de 0,3% pentru case și autoturisme de peste o anumită valoare (2.500.000 lei la bunuri imobile și 375.000 lei la autoturisme).


Mai multe despre subiect