bg | ro | en |

Știri back

Obligativitatea transmiterii facturilor în format electronic (e-Factura)

28.11.2023

Începând cu data de 1 ianuarie 2024, avem obligativitatea transmiterii facturilor în format electronic XML (e-Factura) în cadrul relațiilor comerciale de tip B2B, pentru categoriile următoare de entități:

 1. Operatori economici stabiliți în România, indiferent de statutul lor de înregistrare pentru TVA și indiferent de statutul destinatarului în Registrul RO e-Factura;
 2. Persoane impozabile stabilite în România, pentru tranzacții care implică livrări de bunuri și servicii realizate în România, în afara relațiilor B2G;
 3. Operatori economici ne-stabiliți în România, dar înregistrați pentru TVA în țară.

Reamintim că obligativitatea e-Factura pentru tranzacțiile B2G este activă din 2022, însă de la 1 ianuarie 2024, facturile neraportate în sistemul e-Factura nu vor mai putea fi compensate.
În intervalul 1 ianuarie – 30 iunie 2024, facturile vor trebui emise atât în format XML cât și pe hârtie sau în format PDF. După 1 iulie 2024, doar factura electronică în format XML va fi recunoscută ca document fiscal.

Dreptul de deducere fiscală va continua să se bazeze pe formatul clasic până la 1 iulie 2024, când facturile electronice XML devin unicul format recunoscut. În acest context, deducerea fiscală se va putea efectua pe baza facturilor clasice, însă începând cu 1 iulie 2024, primirea facturilor în alt format decât XML în relațiile B2B va fi sancționată cu o amendă proporțională cu TVA-ul înscris în factura respectivă. În absența TVA, nu se aplică amenda, însă anticipăm posibile modificări legislative legate de acest aspect.
Facturile pentru livrările intracomunitare sau exporturi, care au locul livrării în România, nu vor fi transmise prin e-Factura, conform art. 275 din Codul fiscal, reprezentând excepții de la obligația de transmitere în sistem.

Nu este obligatorie înregistrarea în Registrul RO e-Factura. Facturile electronice pot fi trimise prin Spațiul Privat Virtual și pot fi primite de destinatari indiferent de înregistrarea acestora în Registrul RO e-Factura.

Sistemul va include atât operațiuni taxabile (facturi cu TVA), cât și cele scutite (facturi fără TVA), cu excepția livrărilor intracomunitare și exporturilor, dacă locul operațiunii este în România.
Vânzările către persoane fizice nu necesită emiterea de facturi electronice, cu excepția unităților turistice care încasează contravaloarea serviciilor prin vouchere de vacanță.

Termene și Sancțiuni: Facturile trebuie transmise în sistemul național RO e-Factura în termen de 5 zile lucrătoare de la emitere, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la termenul limită de emitere a facturii.
Mărimea amenzilor va varia în funcție de categoria contribuabililor:

 • 5000 - 10000 lei pentru contribuabilii mari;
 • 2500 - 5000 lei pentru contribuabilii mijlocii;
 • 1000 - 2500 lei pentru celelalte persoane juridice și persoane fizice.

Va exista o perioadă de grație pentru adaptare la noile prevederi, valabilă pentru toți contribuabilii, între 1 ianuarie și 31 martie 2024.

Cum te Înscrii în Registrul RO e-Factura:

 1. Înscrierea în Spațiul Privat Virtual (SPV) se face cu certificatul digital al firmei sau al contabilului, prin portalul ANAF.
 2. În cazul utilizării certificatului digital al contabilului, înscrierea se va efectua de pe computerul acestuia.
 3. Dacă ai mai multe societăți la același contabil, autorizarea uneia permite autorizarea celorlalte.
 4. În absența unui certificat digital al firmei, acesta se poate obține de la un furnizor acreditat de servicii de certificare.

Obținerea Certificatului Digital:

 • Alege un furnizor de servicii de certificare acreditat, conform legii 455/2001.
 • Urmează pașii furnizorului pentru obținerea certificatului digital.

Utilizări ale Certificatului Digital:

 1. În relația cu partenerii de afaceri pentru transmiterea electronică a corespondenței legale: contracte, documente legale etc.
 2. Pentru transmiterea electronică a documentelor în cadrul Sistemului Electronic de Achiziții Publice (SEAP).
 3. În relația cu ANAF, CNAS, ITM, ONRC, Monitorul Oficial, Depozitarul Central, CNVM.
 4. Pentru raportări către Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSP).

 


Mai multe despre subiect