bg | ro | en |

REMPART

REMPART


Program de finantare:
Erasmus for Young Entrepreneurs


Descriere scurta
Obiectivul general al proiectului REMPART  a fost crearea unui parteneriat unic european pentru aplicarea unor programe de mobilitate printre tinerii aspiratori la antreprenoriat în Europa din aceasta regiune.  În speţă proiectul este îndreptat spre asigurarea participării unor regiuni mai îndepărtate ale UE în programul Erasmus pentru tinerii antreprenori.

Proiectul REMPART are drept obiectiv:

• Oferirea tinerilor viitori antreprenori a posibilităţii de a învăţa de la afaceri puse la punct şi cu succes care-i vor ajuta pe tineri să-şi construiască şi să-şi dezvolte capacitatea înnăscută.
• Înlesnirea şi încurajarea creării unor reţele de schimb de experienţă şi cooperare multinaţională pentru formarea antreprenorilor din ţările membre ale UE.
• Activizarea antreprenorilor din aceasta regiune ale UE să schimbe experienţe şi să interacţioneze cu ţările vecine (membre UE) în dezvoltarea formării îndreptate către mediul de afaceri şi către tinerii antreprenori.

În concordanţă cu obiectivele Strategiei de la Lisabona, precum şi în scopurile regiunilor partenere, proiectul a avut obiectivul de a oferi prioritatea sectoarelor inovatoare şi tehnologice precum ICT, inovările în domeniul ecologic, dezvoltarea durabilă a turismului, împreună cu aplicarea măsurilor de mobilitate.

Proiectul a facilitat şi începerea şi dezvoltarea celor 50 de măsuri de mobilitate între antreprenorii începători şi potenţiali (NE – antreprenor novice) şi antreprenorii cu experienţă şi care deja au avut succes (HE – antreprenori – gazdă) în perioadele petrecute de NE la societăţile HE în alte ţări membre UE.

Măsurile de mobilitate s-au îndeplinit în proporţie de 50/50 în cadrul parteneriatului cu alte regiuni UE. Acest lucru înseamnă că 50 de antreprenori au fost numiţi şi coroboraţi în cadrul proiectelor REMPART (în cadrul relaţiile cu consorţiul), restul de 25 (12HE, 13NE) au fost stabiliţi prin parteneriatul în cadrul REMPART şi îndreptaţi spre alţi antreprenori, identificaţi prin alte parteneriate europene (relaţii între consorţii).

În acest fel , proiectul REMPART a făcut drum pentru un parteneriat de lungă durată între regiunile periferice şi centrale ale UE în susţinerea şi întărirea antreprenoriatului. În rezultat, s-a mobilizat potenţialul antreprenorilor în aceasta regiune, permiţând altor state membre să beneficieze de acesta.

Perioada proiectului: Decembrie 2008 – Iunie 2010

Pentru mai multe detaliiwww.erasmus-entrepreneurs.eu

Parteneri: Erasmus for Young Entrepreneurs Support Office 
Telefon: +32 (0)2 282 08 73 
Fax: +32 (0)2 230 00 38 
E-mail: support@erasmus-entrepreneurs.eu