bg | ro | en |

VISA – Agenţie de mobilitate transfrontalieră a forţei de muncă

VISA – AGENŢIE DE MOBILITATE TRANSFRONTALIERĂ A FORŢEI DE MUNCĂ

https://jobsvisa.eu


Sursă de finanțare:
INTERREG V-A România – Bulgaria


Începând de luna viitoare, echipa Camerei de Comerţ şi Industrie Bulgaro – Română va începe implementarea proiectului „VISA – Agenţie de mobilitate transfrontalieră a forţei de muncă”.

Acest proiect este finanţat prin Programul INTERREG V-A România – Bulgaria şi va fi implementat în parteneriat cu Asociaţia pentru Dezvoltare Durabilă – Slatina, România, CCIBR fiind partenerul lider în proiect. 

Nevoia de înfiinţare a unei Agenţii a cărei activitate să fie legată în mod special de ocuparea transfrontalieră a forţei de muncă, provine de la problemele care se ivesc în prim plan în urma globalizării economiei, întăririi legăturilor comercial-economice între mediul de afaceri de pe ambele maluri ale Dunării şi de numeroasele cereri primite la CCIBR legate de căutarea forţei de muncă în statul vecin.

Obiectivul proiectului VISA este crearea unui instrumentar pentru depăşirea obstacolelor comune în domeniul mobilităţii forţei de muncă din regiune.

Activitatea principală a Agenţiei va fi îndreptată spre:

– susţinerea mobilităţii forţei de muncă prin oferirea informaţiilor conexe de orice fel – nu numai pentru angajatori, ci şi pentru cei care caută un loc de muncă;

– oferirea serviciilor care vin în ajutorul căutării, găsirea şi angajarea la un loc de muncă în regiunea vecină;

– oferirea unor formări inclusiv în competenţe cheie, profesii şi limbi şi alte servicii necesare care să vină în ajutorul procesului de realizare a celor care caută un loc de muncă în statul vecin.

Agenţia va fi o unitate separată de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie Bulgaro – Române şi prin intermediul acesteia vor fi oferite servicii concrete pentru mediul de afaceri. Prin finanţarea alocată Agenţia va fi realizată şi pe plan instituţional – va fi achiziţionat şi va fi amenajat un birou separat, va fi angajat şi va fi format personal, va fi întocmită toată documentaţia şi instrumentarul necesar (manual de lucru al Agenţiei, lista cu servicii, strategie de marketing, materiale PR, pagină web, clip publicitar etc.), se va efectua licenţierea Agenţiei la Agenţia Naţională pentru Educaţie şi Formare Profesională prin care aceasta va putea emite certificate legitime pentru formările şi cursurile pe care le oferă. Simultan se va realiza şi un birou afiliat Agenţiei la or. Slatina, România care va fi gestionat de partenerul român – ADD – Slatina şi va îndeplini funcţii identice şi în oglindă. Cele două birouri vor fi în comunicare continuă inclusiv prin legătură video – conferinţă.

 Pentru atingerea obiectivului final al proiectului sunt prevăzute numeroase activităţi şi vor fi create numeroase materiale de informare:

– La început va fi realizat un studiu aprofundat al situaţiei prezente, al problemelor şi nevoilor legate de starea economiei regionale şi de perspectivele pentru dezvoltarea ei, starea pieţii de muncă, competenţele forţei de muncă, atitudinea faţă de mobilitatea forţei de muncă etc. Studiul este unic nu numai în cadrul proiectului dar şi în cadrul programului fiindcă până în momentul de faţă nu au existat studii aprofundate îndreptate spre perspectivele de ocupare şi mobilitate a forţei de muncă în regiunea transfrontalieră bulgaro-română.

– Va fi organizată o serie de întâlniri, formări, mese de lucru (inclusiv sesiuni de conferinţe-video); consultanţe cu angajatori şi cu cei care caută un loc de muncă pentru identificarea nevoilor celor două părţi; formări pentru persoane care au interes faţă de mobilitatea transfrontalieră; vizite de lucru a cetăţenilor bulgari şi români care caută un loc de muncă, campanie de clarificare printre mediul de afaceri etc.

– Va fi creat un portfolio de instrumente integrate pentru susţinerea mobilităţii forţei de muncă:

– Pagină web şi Instrument web/bursă de muncă pentru căutarea unui loc de muncă în ţara vecină – bilingve şi care vor conţine informaţii bilingve privind locurile disponibile de muncă în cele două state, inclusiv şi alte informaţii auxiliare.

– Un ghid pentru cei care călătoresc în scop de serviciu în România (respectiv în Bulgaria) – tipărit în format de buzunar şi care va conţine informaţii esenţiale privind legislaţia în domeniul muncii, cazării temporare sau permanente, preţuri şi cheltuieli, legături de transport, timp de călătorie etc. Ghidul va fi tipărit într-un tiraj de 2000 buc. în ambele limbi.

– Hartă informaţională – un instrument on-line integrat pe pagina Agenţiei care va fi creat în urma cartografierii resurselor existente informaţionale şi instituţionale pentru mobilitatea forţei de muncă în zona transfrontalieră (birouri EURES; organizaţii de formare şi consultanţă; proiecte anterioare care generează produse şi servicii utile pentru mobilitatea din regiunea transfrontalieră etc.)

La sfârşitul proiectului, pe lângă Agenţie, va fi creat un Comitet de Consultanţă – un organ de susţinere pentru coordonarea şi schimbul de informaţii la care vor participa reprezentanţii instituţiilor care se ocupă de problemele angajării în muncă în ambele state.

Ne aşteptăm ca rezultatele de la implementarea proiectului să aibă efecte pozitive semnificative pentru susţinerea şi extinderea mobilităţii forţei de muncă în regiunea transfrontalieră, pentru sporirea legăturilor comerciale şi economice între subiectele din ambele maluri ale Dunării, pentru soluţionarea problemelor legate de lipsa informaţiilor bilaterale în domeniul resurselor umane – angajare în muncă, legislaţie, viaţa de zi cu zi şi cultură.

Partener principal: Camera de Comerţ şi Industrie Bulgaro-Română
Partener: Asociația pentru Dezvoltare Durabilă, Slatina, România www.adds.ro

Perioada de implementare: aprilie 2017 – aprilie 2019

Studiu privind ocuparea forţei de muncă şi mobilitatea forţei de muncă