bg | ro | en |

Новини назад

Фондът SEIF CEE ще инвестира в енергийни проекти

10.03.2022

Над 160 участници се включиха в уебинара, посветен на правните аспекти и финансирането на соларни централи в България. Българо-румънска търговско-промишлена палата беше партньор, а сред организаторите беше една от най-новите компании членки, които се присъединиха към нас - FinInfo.BG.

Изпълнителният директор на БРТПП Елеонора Иванова представи за пръв път в България нов финансов инструмент за инвестиции в устойчиви енергийни проекти. SEIF CEE е фонд, създаден в рамките на проекта SEIFA (Sustainable Energy Investing and Financing Activation), подкрепен от Европейската комисия, като целта му е да се осигури допълнителен инвестиционен ресурс за ВЕИ под формата на дялово или мецанин финансиране. Инструментът е специално насочен към инвестиции в 11 държави от Централна и Източна Европа и Германия. Той ще привлече капитал от общо 500 млн. евро до края на 2023 г. , които ще бъдат вложени в проекти за зелена енергия и декарбонизация. Фокусът на фонда e в капиталово интензивни инвестиции, които създават значителен потенциал за енергоспестяване и намаляване на въглеродните емисии в атмосферата, и отговарят на критериите за екологично, социално и корпоративно управление (ESG).

Фондът ще има силен индустриален фокус, а целевите ползватели са производствени дружества и индустриални паркове, както и компании за устойчива енергия - паркове за зелена енергия, доставчици на иновативни енергийни услуги, проекти за ВЕИ и алтернативни горива, проекти за внедряване на енергийно ефективни технологии и инфраструктура.

Българо-румънска палата е партньор в проекта SEIFA и ще бъде координационно звено на SEIF CEE за България, Румъния и Унгария. Изграждаме мрежа от проектни агреагатори (project aggregators), които да популяризират фонда и да идентифицират подходящи проекти. В рамките на тази мрежа могат да бъдат включени индустриални и браншови асоциации, държавни агенции, финансови консултанти, енергийни консултанти и др.

Снимка: Simone Hutsch on Unsplash


Още по темата