bg | ro | en |

Новини назад

Предстои обявяване на покана за малки грантове

21.12.2022

Проект SMARTER AoE ще предоставя безвъзмездна помощ за туристически предприятия от Североизточна България, за дигитализация и маркетинг на услугите, менторство и обучения.

Българо-румънска търговско-промишлена палата, партньор в проект Smarter Amazon of Europe (AoE) ще набира проектни предложения на компании от туристическия сектор, които развиват дейност в региона между Русе, Добрич и Силистра (попадащи в региона на AoE). Проектите следва да са с фокус към дигиталната трансформация на бизнеса.

С цел инвестиции в подобряване енергийните характеристики на сгради по процедурата могат да кандидатстват МСП с КИД:

  • 55.10 Хотели и подобни места за настаняване;
  • 55.20 Ваканционно и друго настаняване за краткосрочен престой;
  • 55.30 Къмпинги, паркове за превозни средства за отдих и паркове за кемпери;
  • 79. Туристически агенции, туроператори и свързани с тях дейности.

Проектът предвижда предоставяне на финансова помощ на избрани 130 предприятия от 7-те държави-партньори за дейности, свързани с увеличаване на пазарната им видимост и маркетингови умения, подобряване на дигиталните им умения и прилагането им в ежедневието, повишаване на осведомеността им за опазване на околната среда (екологичния отпечатък).


Още по темата

тест

15.05.2024

още +