bg | ro | en |

Консултантска услуга за МСП

ТРАНСГРАНИЧНА МОБИЛНА КОНСУЛТАНТСКА УСЛУГА ЗА МСП


Източници на финансиране:
Програма за трансгранично сътрудничество Phare България - Румъния


Кратко описание:

Целта на проекта беше да подпомогне местните МСП да насърчават на бизнес сътрудничеството и търговията през границата, като улесни достъпа им до гъвкави и практични бизнес решения. Той имаше за цел да повиши икономическия потенциал на МСП в допустимия трансграничен район като ги насърчи да се възползват от възможностите за бизнес, предлагани от съседния експортен пазар. Беше създадена новаторска и гъвкава форма на помощ, наречена „Трансгранична мобилна консултантска услуга за МСП“. Тя предоставя практическа информация и персонализирани съвети по всички аспекти, свързани с развитието на бизнес сътрудничество и/или започване на нови бизнес начинания във всеки от районите на трансграничния регион. В рамките на проекта бяха разработени две постъпкови бизнес ръководства (един фокусиран върху румънските гранични райони и един на румънски - за българските области). Те съдържат практическа информация за това как да се прави бизнес в граничния регион, вкл. съвети относно законодателството и др. Бяха проведени шест работни сесиии на Консултантската услуга (3 в България и 3 в Румъния), за да се демонстрира как работи тя. Проектът бе осъществен в партньорство със 7 румънски търговски камари и бизнес асоциации.

Период на изпълнение: октомври 2006 - октомври 2007