bg | ro | en |

Настоящи членове

Sofia Airport Center

Sofia Airport Center е бизнес комплекс със смесено предназначение, предоставящ работна среда, която отговаря на международни стандарти за качество. Част от комплекса е и първата в България офис сграда, сертифицирана по системата за екологично строителство – LEED Gold (Leadership in Energy and Environmental Design).

КОНТАКТИ:
Адрес: София, бул. "Христофор Колумб" 64
Телефон: +359 2 492 38 00
Електронна поща: info@sac.bg
Уеб страница: www.sac.bg