bg | ro | en |

Споделен опит / успешни истории

Важно е винаги да имаш топла, редовна и постоянна връзка с отсрещния бизнес партньор

27.11.2019

Личния си опит за успех на румънския пазар споделят г-н Даню Ангелов и г-жа Изабела Чорбаджиева от фирма Екзотика ЕООД

още +