bg | ro | en |

Новини назад

STAGE – нова инициатива открива възможности пред компании от цяла Европа

20.07.2022

Набира ли скорост новата индустриална революция? За Европейския съюз темата за устойчивостта отдавна е ключов фокус, който определя бъдещето на производството и веригите за стойност. Преходът към нисковъглеродна и ресурсно ефективна кръгова икономика ще изисква прилагането на нови бизнес модели, нови промишлени технологии и иновации. Той отваря нови пътища за предприятията.

Но как бизнесът използва тази възможност? Знае ли откъде да започне, готов ли е да прегърне новите технологии, какво трябва да подобри и как да се позиционира, за да ускори растежа си. Това са въпроси, които много собственици и мениджъри на малки и средни предприятия (МСП) в Европа си задават днес. И така, през юни 2022 г. консорциумът по проекта „Устойчив преход към гъвкави и зелени предприятия“ (STAGE) се събра в Берлин с амбицията да помогне на компаниите да получат правилните отговори и да подкрепи техния преход към устойчивост.

Какво е STAGE?

Проектът STAGE, с подкрепата на Европейската комисия, ще създаде екосистема с фокус върху трансформирането на промишлени компании във водещи в световен мащаб, гъвкави и зелени предприятия. Инициативата обединява експерти от различни области, включително производство, инженеринг на процеси и бизнес моделиране, финанси и стратегия за устойчивост. През следващите месеци партньорите на STAGE с широка мрежа от центрове за устойчивост ще:

 • Направят оценки на иновациите и устойчивостта на хиляди малки и средни предприятия (МСП) и им помогнат да създадат пътни карти със стъпки за действие, за да постигнат целите за устойчиво развитие.
 • Обучат стотици съветници по устойчив бизнес и ще ги ангажират в силна и поддържаща екосистема за преход към устойчивост.
 • Осигурят задълбочено обучение на стотици избрани МСП, които да изградят своите планове за преход към устойчивост (sustainability transition plans).
 • Предложат финансови стимули (ваучери) на МСП за достъп до персонализирани консултантски услуги и финансова подкрепа за изпълнение на плановете за преход към устойчивост.
 • Улеснят инвестициите в МСП с най-голям потенциал, превръщайки ги в европейски лидери в индустриалната икономика.

Кой може да се възползва от STAGE?

Индустриалните МСП могат да се свържат с някой от партньорите на STAGE и да бъдат сред първите, които ще се възползват от предложенията на инициативата. Освен тях, добре дошли в мрежата на STAGE са всички публични и частни съветници и консултанти, работещи в областта на устойчивото развитие.

Кои са партньорите на STAGE?

Създаването на екосистемата STAGE беше подкрепена по програмата Horizon на Европейската комисия и в нея участват 14 реномирани организации от 12 държави:

 • Българо-румънска търговско-промишлена палата (България),
 • Innovation Network of Advanced Materials (Германия),
 • Institute of Entrepreneurship Development (Гърция),
 • SICINDUSTRIA (Италия),
 • University College Dublin (Ирландия),
 • HSSMI (Великобритания),
 • Global Factor International Consulting (Испания),
 • GND Advisory & Technology (Литва),
 • Литовски иновационен център (Литва),
 • Corner Case Technologies (Литва),
 • SINTEF Manufacturing (Норвегия),
 • Warsaw University of Technology (Полша),
 • Slovak University of Technology (Словакия) и
 • University of Ljubljana (Словения).

Ако имате интерес, пишете ни!
Повече информация за проекта вижте тук.


Още по темата

тест

15.05.2024

още +