bg  |  en  |  ro  | 

СТАРТЕНТ

Наименование на проекта: STARTENT- Fostering Business-University Partnerships for Entrepreneurship Education in Europe

Финансираща програма: European Commission, DG Enterprise and Industry under the call “Entrepreneurial culture of young people and entrepreneurship education”

Кратко описание:

Проектът STARTENT допринесе за развитието на предприемаческите познания и култура на младите хора, както и за подобряване на обучението по предприемачество в Европа.
Ключово за успехът на проекта бе съвместната работа на представителите на академичните среди и на представителите от бизнес сектора, чието сътрудничеството в споделянето на гледни точки и опит, имаше огромна полза за подобряването и развитието на обучение по предприемачество в Европа.

Проектът е насочен не само към потенциални и нови предприемачи, а и към младите хора като цяло. Използвайки широк набор от средства и привличайки академични и неакадемични преподаватели по предпремачество, програмата успя да направи обучението в тези среди по- ефективно.

Сайт на програматаwww.startent.eu

Период на осъществяване: декември 2009 – юни 2011

Партньори:

Технологичен институт на Канарските острови
www.itccanarias.org

Русенски университет „Ангел Кънчев“
www.uni-ruse.bg

Европейска асоциация на занаятчии, малки и средни предприятия
www.ueapme.com

Бизнес иновационен център на Мадейра
www.ceim.pt

Университетска фондация на Лас Палмас

Кипърски университет
www.ucy.ac.cy

Политехнически университет в Торино
www.polito.it

Университет на Нотингам-Трент
www.ntu.ac.uk

Бизнес-университетска фондация в Ла Лагуна
www.feu.ull.es