bg | ro | en |

СТАРТЕНТ

СТАРТЕНТ
НАСЪРЧАВАНЕ НА ПАРТНЬОРСТВАТА МЕЖДУ БИЗНЕСА И УНИВЕРСИТЕТИТЕ ЗА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ В ЕВРОПА


Източници на финансиране:
Европейска комисия, DG Enterprise and Industry


Кратко описание:

Проектът СТАРТЕНТ допринесе за развитието на предприемаческите познания и култура на младите хора, както и за подобряване на обучението по предприемачество в Европа.

Ключово за успехът на проекта бе съвместната работа на представителите на академичните среди и на представителите от бизнес сектора, които споделиха и комбинираха тяхната перспектива и опит за това как да се направи предприемаческото образование по-ефективно в Европа.

С изчерпателен набор от действия, проект СТАРТЕНТ беше насочен най-общо към младите хора, бъдещи предприемачи, нови предприемачи и академични и неакадемични преподаватели по предприемачество.

Проектът се реализира в партньорство с 9 организации, базирани в ЕС.

Период на изпълнение: декември 2009 - юни 2011