bg | ro | en |

Новини назад

Временна забрана за влизане в България

30.11.2020

Със заповед на министъра на здравеопазването се въвежда временна забрана за влизане на територията на България от 1 декември до 31 януари. Ограничението важи за всички лица, независимо от тяхното гражданство, през всички гранични пунктове, с въздушен, морски, железопътен и автомобилен транспорт.

Забраната не се отнася за българските граждани, гражданите на държави членки на Европейския съюз (ЕС), Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, на страни по Шенгенското споразумение (включително Република Сан Марино, Княжество Андора, Княжество Монако и Държавата град Ватикан) и членовете на техните семейства (включително лицата, които са във фактическо съжителство с тях); гражданите на Австралийски съюз, Канада, Грузия, Япония, Нова Зеландия, Република Руанда, Република Корея, Кралство Тайланд, Република Тунис, Източна република Уругвай, Обединените арабски емирства, Украйна, Република Северна Македония, Република Сърбия, Република Албания, Косово, Босна и Херцеговина, Черна гора, Република Молдова, Израел, Държавата Кувейт, Република Беларус и Република Турция; лицата със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Република България и членовете на техните семейства; лицата, притежатели на българска виза за дългосрочно пребиваване вид „D“, както и лицата, които имат разрешение за пребиваване в държава-членка на Европейския съюз и членовете на техните семейства; както и за медицински специалисти; работници, които участват в доставките на лекарствени продукти, медицински изделия и лични предпазни средства; работници, които участват в доставките на лекарствени продукти, медицински изделия и лични предпазни средства; официални длъжностни лица и лица, пътуващи по хуманитарни причини, както и за сезонни работници; участници в международни спортни и културни събития.

Разрешено е само транзитното преминаване през територията на България. Транзитното преминаване се допуска единствено в случаите, когато може да се гарантира незабавното напускане на територията на страната.


Още по темата