bg | ro | en |

Новини назад

Проучване на българския и румънския бряг и нуждата от нови транспортни връзки между тях

18.01.2021

Предпроектно проучване на българския и румънския бряг, което да покаже необходимостта от изграждането на нови мостове, речни пристанища и фериботни връзки е един от двата стратегически проекта, които България и Румъния ще изпълняват през новия програмен период. Другият е изграждането на велоалея – част от липсващия последен участък на маршрута Euro Velo 6 на българска и румънска територия.

Транспортната свързаност между България и Румъния е един от дългосрочните приоритети на Българо-румънска палата, и тема, по която лобираме още от създаването на организацията. Екипът ни следи развитието на процесите отдавна и доколкото имаме информация, в новата ТСП програма ще бъде заделен бюджет за предпроектното проучване на двата бряга. Припомняме, че в годините са водени много разговори и са предлагани различни варианти за нови мостове над Дунав между България и Румъния. Двете държави така и не са постигнали съгласие нито за мястото, нито за начина на финансиране на такъв проект.

Информацията за предпроектното проучване на българския и румънския бряг и необходимостта от допълнителни връзки между тях, дойде след срещата на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова в с Националните координатори на Дунавската стратегия. България, Румъния и Сърбия са предвидили няколко стратегически проекта за развитие на районите по поречието на река Дунав, които ще се финансират по европейските трансгранични програми.


Още по темата