bg | ro | en |

Новини назад

Удължават мерките в подкрепа на бизнеса в България

06.05.2021

Правителството в оставка в България гласува още 240 млн. лева за мерки за запазване на заетостта и за подкрепа на семействата заради пандемията. Мярката 60 към 40 ще продължи до края на юни като осигуреният за нея бюджет е 117 млн. лв. Чрез нея работодателите получават подкрепа в размер на 60% от осигурителния доход на работниците и служителите, за да запазят работните им места. Чрез друга мярка - „Запази ме“ работниците от затворените бизнеси ще бъдат компенсирани със 75% от осигурителния доход. Отпуснатите средства са в размер на 25 млн. лв.

Общо 50 млн. лв. се насочват към мярката „Заетост за теб“, с която се подпомагат работодатели да разкриват нови работни места и да назначават безработни за до 6 месеца, като се покрива минималната работна заплата. Програмата за осигуряване на детегледачи „Родители в заетост“ продължава да работи с осигурените нови 23 млн. лв. Интересът към нея е голям и документи за участие ще се подават до края на май.

Други 22 млн. лв. са предназначени за подпомагане с по 290 лв. на работно място в най-пострадалите сектори „Хотелиерство и ресторантьорство“, „Туризъм“ и „Транспорт“. Тази мярка също продължава до края на май.

 


Още по темата