bg | ro | en |

Новини назад

Държавни помощи в подкрепа на бизнеса в Румъния

12.01.2021

Голяма част от държавните помощи, въведени от румънското правителство в подкрепа на бизнеса заради пандемията през миналата година, се запазват и през първата половина на 2021 г. Ето кои са те.

1. Субсидирана техническа безработица до 30 юни 2021 г.

За бизнеса в Румъния, пострадал заради пандемията, държавата продължава да отпуска обезщетения за техническа безработица. Обезщетението е 75% от брутната заплата на освободените служители, но не повече от 4072 леи.

2. Помощ Kurzarbeit до 30 юни 2021 г.

Програмата Kurzarbeit (съкратено работно време и намаляване на заплатите) се прилага за фирми, намалили дейността си, заради извънредното положение. Държавната помощ е обезщетение, отпускано като допълнение към намалената работна заплата, която вече е изплатена от работодателя. Работодателят изплаща поне 50% от пълната заплата на своите служители, а държавата покрива 75% от разликата между пълната и намалената им заплата.

3. Частично изплащане на възнагражденията на сезонни служители - до 30 юни 2021 г.

За наетите служители с временни договори за три месеца, работодателите могат да поискат помощ от държавата за изплащане на 41,5% от брутната им заплата, но не повече от 2253 леи.

4. Частично покриване на заплатите на работници с ежедневни договори – до 30 юни 2021 г.

Работодателите могат да получат помощ за заплатите на свои служители, назначени на дневни трудови договори, в дейности, пострадали от пандемията. Максималната сума, която може да бъде дадена от държавата е 35% от дневното възнаграждение на работниците.

5. Изплащане на част от заплатите на определени категории новонаети лица - за наемане на работа до 1 септември 2021 г.

В момента това е единствената помощ, която се прилага след средата на годината. Държавата поема 50% от заплатите на определени групи хора, наети на работа между 1 януари и 1 септември 2021 г. Подкрепата се отнася за лица между 16 и 29 години, както и такива над 50 години, чиито трудови правоотношения са прекратени заради пандемията. Помощта е приложима и за хора от двете възрастови категории, работили в чужбина през 2020 г. и освободени по време на коронакризата. Държавната помощ е максимум 2500 леи.

6. Надбавка за физически лица с прекъсната дейност - до 30 юни 2021 г.

Друга помощ, която се отпуска е надбавката за физически лица и други специалисти, които са спрели да работят заради пандемията. Обезщетението е 75% от средната брутна заплата за 2020 г., т.е. максимум 4072 леи.

7. Подкрепа за физически лица, намалили активността си поради епидемията - до 30 юни 2021 г.

Подобно на физическите лица с прекратена дейност, държавата продължава да предоставя месечна помощ за физическите лица с намалена активност. В случая обаче обезщетението е 41,5% от средната брутна печалба за 2020 г., т.е. 2 253 леи.

 

Внимание! В зависимост от развитието на епидемията е възможно правителството да модифицира настоящите държавни помощи или да въведе нови.


Още по темата