bg | ro | en |

Екип

Елеонора Иванова
Изпълнителен директор
e.ivanova@brcci.eu
+359 82 507 606

Елеонора е част от семейството на Българо-румънска палата още от създаването й през 2003 г., когато е поканена от 30 водещи български и румънски фирми учредители да стане неин Изпълнителен директор. През годините неуморно разширява екипа и дейността на Палатата като постепенно я превръща в разпознаваема бизнес общност.

Тя е визионер и движещата сила зад успеха на Палатата със своя богат опит като мениджър, консултант по европейско финансиране и управление на проекти, експерт по регионално и местно развитие, оценител на проекти, финансов контрольор. Обича да трупа знания, да създава бизнес контакти, да мотивира и да провокира с нови предизвикателства както себе си, така и целия екип.

Завършила е магистратура по Финанси и кредит в Стопанска академия “Д. А. Ценов”, специализирала е финанси и счетоводство в Университета на Уелс, Великобритания. Започва като оперативен мениджър за България на една от водещите британски търговски камари (регион Йоркшир). Има пет години професионален опит в банковата сфера и над 20 години в управленското консултиране и предприемачеството. Успешно управлява и собствена консултантска компания.


Ана Велкова
Мениджър членство и комуникации
a.velkova@brcci.eu
+359 897 810 986

Ани е експертът в изграждането на връзки и комуникацията с настоящите и бъдещи клиенти на Палатата, с нейните партньори и други сродни организации. Тя е специалист в представянето на услугите и предимствата от членството при нас и най-вече адаптирането им към специфичните нужди на клиентите. Грижи се за навременното обработване от екипа на всички запитвания, свързани с България и Румъния. Активно координира организирането на международни Б2Б събития, участва в проучвания и провежда ежеседмични срещи с членове и партньори.

Притежава бакалавърска степен по международни комуникации от Университет по приложни науки Ханзе, Нидерландия, със специализация по бизнес комуникации в Университет Метрополитън, Будапеща. В България защитава магистърска степен по икономика, специалност финансов мениджмънт в Стопанска академия “Д. А. Ценов”. Кариерният й път започва в сферата на информационните технологии, електронната търговия и маркетинговите проучвания. През последните 6 години работи в НПО организации, обслужващи предимно международни компании като маркетинг и комуникационен експерт, специалист по бизнес развитие и организиране на корпоративни мероприятия.


Адриан Сипос
Експерт бизнес развитие
a.sipos@brcci.eu
+359 895 533 882

Адриан е румънската „сила“ в екипа на Палатата, не само защото е роден в Румъния и от 13 години живее в България, а поради това, че е ежедневната  ни връзка с нашите и вашите партньори от другата страна на реката.  Той е експерт в пазарните проучвания, в обработването на информация по конкретни запитвания, в намирането на точните контакти, в общуването с румънските фирми и съдейства на български компании за участие в изложения в Румъния, както и на румънски фирми, които искат да се представят на форуми в България. А опитът му в областта на туризма е незаменим в планирането и провеждането на семейни приключения и пътешествия, организирани от Българо-румънски детски фонд.

Завършил е Университета “George Baritiu“ в Брашов, Румъния, специалност Счетоводство и управление на информационни системи. Започва като счетоводител в Румъния, но професионалният му път постепенно го отвежда в туристическия бизнес, където работи близо 12 години.


Десислава Пенчева
Административен мениджър и ръководител ЦПО
d.pencheva@brcci.eu
+359 889 601 756

Деси организира административните въпроси в Палатата и комуникира с клиенти, партньори и институции. В Палатата е от създаването й, като през това време е развила своя опит в работата по проекти, в подготовката на семинари и обучения, изготвянето на проучвания, провеждането на събития. В годините активно комуникира с различни организации в подкрепа на българо-румънските отношения и е силно ангажирана с проблемите на корабоплаването по река Дунав. След лицензирането на Центъра за професионално обучение към БРТПП отговаря за организирането на курсовете и обученията и за връзките с Агенцията по заетостта и мрежата на EURES. Търси вдъхновение в инициативите на Българо-румънски детски фонд и с удоволствие участва в планирането и организацията им.

Възпитаник е на Стопанска академия “Д. А. Ценов”, специалност Застрахователно и социално дело. Професионалният й стаж включва работа като офис мениджър, връзки с обществеността и експерт международни проекти и програми в Агенция за регионално развитие на СЦР, българския офис на британска търговска камара, консултантски и счетоводни компании.


Гергана Илиева
Експерт връзки с обществеността и комуникации
g.ilieva@brcci.eu
+359 879 517 027

Магистър по връзки с обществеността от Софийски университет „Св. Климент Охридски“, с над 10-годишен опит като комуникационен експерт и още 10 години като журналист в регионални и национални електронни медии. Има специализации в областта на радиожурналистиката, управлението на електронни медии и комуникацията при кризи. Работила е по проекти, финансирани по оперативните програми. Автор на съдържание за различни типове издания.

В Палатата Гери се грижи най-вече за нейното представяне в общественото пространство, подготвя материали за публикуване в медиите, организира интервюта, пише новини и друга интересна информация за собствените ни комуникационни канали. С ентусиазъм подготвя всяка седмица специално за членовете на БРТПП информационен бюлетин с актуална и полезна информация за бизнеса от двете държави. Тя е експерт в организирането на специални събития, пресконференции и семинари, както и конкурси, забавления и състезания в рамките на Българо-румънски детски фонд.


Магдалена Симеонова
Мениджър проекти
m.simeonova@brcci.eu
+359 879 810 780

Маги започва професионалната си кариера преди 5 години като маркетинг експерт в Палатата. През това време от стажант по младежка програма се превръща в опитен мениджър проекти, свързани с теми като трудовата мобилност в трансграничния регион, културното наследство на рибарските общности по реката, използването и разработването на облачни услуги за бизнеса. Подпомага публикуването на актуална информация в комуникационните ни канали и отговаря за нашите Линкдин групи: Фокус България и Фокус Румъния. Нейната креативност е причината да бъде често в ролята на дизайнер във връзка с наши събития, публикациите ни в сайта, в социалните медии или блога на Българо-румънски детски фонд.

Притежава магистърска степен по икономика, специалност "Мениджмънт на европейски проекти" от Русенски университет "Ангел Кънчев".


Емилия Петкова
Мениджър проекти
e.petkova@brcci.eu
+359 897 810 976

Еми е магистър културолог от СУ „Св. Климент Охридски“ и бакалавър маркетолог от УНСС-София. Тази рядка комбинация от квалификации й дава право да гледа изпод вежди и да търси ъгли, от които да свързва на пръв поглед съвсем различни неща. Изкушена от креативните индустрии и в опита си като оценител на проекти на Министерство на икономиката, винаги е насреща със съвет към младите предприемачи. В професионалния си път с години е разработвала и изпълнявала стратегически и планови документи за областта и познава културата, туризма и природата на региона на Русе.

В Палатата управлява проекти, които свързват отделните хора и бизнеса и създават благоприятна среда за развитие на нови идеи, както и такива, свързани с екологизацията на речния флот и възможностите за подобряване на транспорта по река Дунав.


Георги Георгиев
Маркетинг експерт
g.georgiev@brcci.eu
+359 897 550 715

Георги е специалист в изготвянето на проучвания, обобщаването и анализа на статистическа информация в различни бизнес области. Активно работи по проекти, обработва запитвания и се грижи информацията за и от фирмите членки в Палатата, новините и събитията да бъдат публикувани ежедневно в сайта и бюлетина ни. Често подготвя статии за нашите Линкдин групи: Фокус България и Фокус Румъния. Като съветник в областта на трудовата мобилност, участва в организирането и провеждането на информационни срещи и администрира платформата за търсене и предлагане на работа в Румъния и България.

Професионалния си стаж започва като експерт по осигуряването към сектор "Осигурителен архив" на НОИ, а след това се присъединява към Палатата като стажант. Притежава бакалавърска степен по специалност "Международни икономически отношения" и магистърска степен по специалност "Европеистика и регионално сътрудничество" от Русенски университет "Ангел Кънчев".


Лилия Пейчева
Корпоративен секретар
l.peycheva@brcci.eu

Лили е стажант в Българо-румънска палата и изготвя анализи и проучвания на нормативни документи във връзка с дейността на Палатата и по конкретни запитвания и казуси на наши членове и клиенти. Участва в подготовката на общите събрания на Палатата, семинари и обучения. Подпомага дейността на Центъра за професионално обучение към БРТПП.

Тя е магистър по право, с професионална квалификация юрист, от Юридически факултет на Русенски университет „Ангел Кънчев“. След успешно преминат задължителен стаж в редица институции, придобива юридическа правоспособност от Министерството на правосъдието. Притежава опит в сферата на услугите.


Биляна Маринова
Финансов мениджър
b.marinova@brcci.eu
+359 895 763 001

Биляна е стажант в Българо-румънска палата и има близо 3 години опит в работата с компании, търгуващи между България и Румъния, които подпомага чрез комуникация и преводи на румънски език. Висшето си образование завършва в Академията по икономически науки в гр. Букурещ, факултет Финанси, банкиране, застраховане и фондови борси.